Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord


Et af de mange træer, som får lov til at forfalde til glæde for insekter, hulrugende fugle og svampe.

Beskyttelse
Beskyttelse
Tre mindre dele af lokaliteten er fredede, dog ikke de større skovområder.
Arealerne yderst mod kysten i Staksrode Skov er udlagt som urørt skov af Skov- og Naturstyrelsen.
Lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 45.
Lokaliteten er ligeledes (et mindre landbrugsområde ved Rosenvold dog undtaget) udpeget som EF-habitatområde nr. 67.

Grundlag
Grundlag
Området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde på grund af ynglende Hvepsevåge og Isfugl.
Området er udpeget som EF-habitatområde på grund af forekomsten af fiskearten Bæklampret og forekomsten af habitaterne Bøgeskove på muldbund, Bøgeskove på kalkbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund samt den i beskyttelsessammenhæng særligt prioriterede habitattype Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
IBA-status
Ifølge BirdLife International kvalificerer lokaliteten som Important Bird Area (IBA) nr. 45 med samme afgrænsning som EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er udelukkende udpegningen som EF-fuglebeskyttelsesområde.
Som fokusarter i Caretakerprojektet er udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Hvepsevåge, Isfugl og Sortspætte.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Vejle
Areal: 2679 hektar
Ejerforhold: Flere ejere

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel
- Skovdrift

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Færdselsbegrænsning
- Stop for udstykning

Sidevisninger
Denne måned: 85
Sidste måned: 154

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet