Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord


Stenhøj Strand

Beskrivelse
Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord er en mosaik af offentlige og privatejede områder. Dellokaliteterne omfatter Barrit Sønderskov, Barrit Tykke, Daugårdstrand, Fakkegrav, Grund Skov, Klakring Skovhaver, Rohden Ådal, Rohden Ås udløb, Rosenvold, Staksrode Skov, Stouby Skov, Tirsbæk, Tirsbæk Strand, Træskohage, Ulbæk, Ulbækhus og Ullerup Skov. Der foregår en mængde fritidsaktiviteter dels i skovene og dels på strandene syd for disse. De mest interessante områder rent faunamæssigt er de kystnære dele af skovene. Det er her man finder de væltede eller væltende træer, som må lade livet, når fjorden gør krav på det plastiske ler, som træerne står i.
Fugleliv
Lokaliteten omfatter de vigtigste rovfugleskove i Vejle amt, og der findes også en række andre i Danmark sjældne eller fåtallige ynglefuglearter. Der foreligger ingen nyere optællinger af ynglefuglene i området. I hvert fald tidligere omfattede områdets ynglefugle bl.a. Fiskehejre, Stor Præstekrave, Musvåge, Hvepsevåge, Duehøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Skovhornugle, Kirkeugle, Natugle, Skovsneppe, Huldue, Isfugl, Grønspætte, Ravn, Pirol, Kærnebider, Korttået Træløber, Bjergvipstjert, Rødrygget Tornskade, Dompap, Misteldrossel.
Rosenvold er kendt som et godt træksted.

Adgangsforhold
Der er offentlig adgang til de fleste af skovene efter gældende regler.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Vejle
Areal: 2679 hektar
Ejerforhold: Flere ejere

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel
- Skovdrift

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Færdselsbegrænsning
- Stop for udstykning

Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 102

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet