Ho Bugt Enge & Varde Ådal

Beskyttelse
Sydbredden af Varde Ås udløb blev fredet i 1967.
Hele området falder ind under naturbeskyttelseslovens almene bestemmelser i § 3.
Lokaliteten udgør en del af Ramsarområde nr. 27, der omfatter hele den danske del af Vadehavet.
Lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49 under navnet Engarealer ved Ho Bugt og langs Varde Å.
Lokaliteten indgår i det store EF-habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen som EF-fuglebeskyttelsesområde er efter revisionen af udpegningsgrundlaget i 2005 de ynglende arter Blå Kærhøg, Hedehøg, Engsnarre og Blåhals, samt rastende Klyde; alle fem arter står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I.
Grundlaget for udpegningen af habitatområdet er en lang række arter og habitattyper, hvoraf kun de færreste findes på lokaliteten Ho Bugt Enge.

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Varde
Areal: 2711 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Landbrug
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 6
Sidste måned: 238

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet