Ho Bugt Enge & Varde Ådal

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Alslev Marsk (se seneste obs.)
Billum Enge (se seneste obs.)
Billum Enge & Holmen (se seneste obs.)
Ho Enge (Ho Bugt vest) (se seneste obs.)
Hyllerslev Enge (se seneste obs.)
Janderup Enge (se seneste obs.)
Kjelst Enge (se seneste obs.)
Kravnsø Enge (se seneste obs.)
Myrthue, eng (se seneste obs.)
Nyeng (se seneste obs.)
Oksby Enge (Ho Enge, nord)
Skødstrup og Skødstrup Enge (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Tarphage Enge (Tarp Enge)
Toftnæs Enge
Varde Kær (se seneste obs.)
Varde Å fra Alslev Marsk/Ho Bugt (se seneste obs.)
Øveenge

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Varde
Areal: 2711 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Landbrug
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 114
Sidste måned: 108

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet