Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Arreskov Sø

Beskyttelse
I perioden 1989-1997 var Arreskov Sø en af 37 søer i Danmark der blev brugt til intensiv overvågning i forbindelse med Vandmiljøplanen. Fra 1998 overgår den til overvågningsprogrammet NOVA 2003.
I 1993 bliver søen og en stor del af oplandet til søen fredet.
Søens nordlige 2/3 er vildtreservat, hvorfor der her ikke må jages på søteritoriet.

Grundlag
Grundlaget for Fredningen i 1993 er naturfredningsforeningens undersøgelser af området.

Fakta
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Areal: 654 hektar
Ejerforhold: Mange private + Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Skarv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 203
Sidste måned: 275

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet