Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Anholt

Beskrivelse
Størst betydning for fuglelivet har havet omkring Anholt. Grundlaget for at Anholt er udpeget som et internationalt vigtigt fugleområde er store forekomster af rastende havdykænder, især sortand og ederfugl, i vinterhalvåret. Op til 100.000 ederfugle og 20.000 sortænder er talt fra fly af DMU. De største koncentrationer finder man som regel ved Nordvestrevet.
Havområdet nord for Anholt er derfor udpeget som Ramsar-område nr. 12 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 32
Det samme havområde er udpeget som EF-habitatområde nr. 42. Her er udpegningsgrundlaget bl.a. pattedyrene gråsæl og spættet sæl.

Caretakerprojektets registreringer omfatter udelukkende fuglelivet på selve Anholt.

Den mest bemærkelsesværdige natur på øen Anholt finder man i Ørkenen. Dette store område består af klitter, indsande- og hedeområder, herunder Nordeuropas største lichenhede. I Ørkenen findes to mindre bjergfyr-plantager (Hermannsgave og ved Totten). Næsten hele Anholt er omgivet af sandstrande.
Nord for byen finder man Flakket. Flakket består af lave, marint dannede strand-volde, strandsøer og strandenge/rørsumpe. Yderst en bred sandstrand. Området er dannet, efter at havnen, der blev anlagt i 1902, skabte læ for aflejring af sand og grus.

Adgangsforhold
Der er offentlig adgang til fods i hele Ørkenen (dog ikke på Totten), men besøgende bør undgå færdsel i de centrale og østlige dele i fuglenes yngletid (færdsel i mågekolonierne kan være særdeles ubehageligt!). Færdsel med motorkøretøjer er ikke tilladt i Ørkenen!
Færdsel på og langs stranden skal derfor anbe-fales. Fra de yderste klitter kan man få udmær-kede udblik over mågekolonien.

Udnyttelse
Turisme, jagt.

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 1425 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Skovfyr

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af fyr
- Færdselsregulering

Sidevisninger
Denne måned: 34
Sidste måned: 102

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet