Saltbæk Vig

Beskyttelse
Hele området blev fredet i 1992, med strenge restriktioner for offentlighedens adgang til området. Offentligheden har p.t. ingen adgang til området.
Trusler:
1 Jagt. Der er tydeligt færre ænder og gæs ved fugletællinger i jagtsæsonerne.
2 Forurening. Bølgerne på vigen er til tider neongrønne af alger, der formentlig skyldes overgødskning fra områdets landbrug.
3 Forstyrrelse. Især gæs er i træktiden følsomme overfor forstyrrelser. Trafik ud på engene og jagt bør derfor undgås.

Initiativer:
1 Reguleret offentlig adgang gennem den nordlige ende af Saltbæk ville give offentligheden et medejerskab af det naturskønne fredede område.
2 Større udskiftning af af brakvandet kunne formindske forureningen, og forbedre levevilkårene for vandfuglene i området.
3 Et fugletårn eller fugleskjul ved Vejlemade kunne give offentligheden store fugleoplevelser.

Grundlag
Saltbæk Vig er et mislykket landvindingsprojekt, der i dag har stor betydning som rastelokalitet for Sangsvane, Pibeand, Krikand og Grågås

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 3626 hektar
Ejerforhold: Saltbækvig A/S, Birkendegård, Asmindrupgård

De tre alvorligste trusler:
- Flyvepladsudvidelse
- Jagt
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 101

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet