Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Salten Langsø

Beskrivelse
Centrum i IBA området er Salten Langsø, en 308 ha stor og meget langstrakt sø (ca. 6 km lang). Hele området er 960 ha stort og er en del af et sammenhængende skovområde på flere tusinde ha. Flere steder er søen kun få hundrede meter bred. På nordsiden af søen er der høje, skovbevoksede bakkedrag (Høvild og Højkol Skov) samt Ildal Skov. På sydsiden er Addit Næs og Salten Næs forholdsvis flade område med skov, hede, agerland og flere mindre søer. Mod sydvest stiger terrænet igen - Addit Skov, hvor det svært tilgængelige Møgelbjerg er omtådets højeste punkt (137 m).

Skovene er i privat eje, men drives med stor vægt på naturen. Derfor er beplantningen meget varieret og der er flere områder med karakter af naturskov.

Efter danske forhold er området omkring søen meget tyndt befolket. Søen er en del af Salten Å's vandsystem, som er en sidegren til Gudenåen. Søen er en naturligt eutrof sø med en gennemsnitsdybde på 4,5 m, og maks.-dybde på 12 m. Halvdelen af søarealet har dybder på under 4 m. Bredvegetationen består hovedsageligt af en smal bræmme af rød-el. Enkelte steder findes tagrør.

I DOF basen var der i januar 2012 registreret godt 17500 observationer af 188 fuglearter. Meget få vadefugle men næsten alle tænkelige skovfugle.

Første observationer (4 stk) fandt sted i 1969 og ind til firserne var der årligt under en halv snes forskellige observatører registreret i DOF basen hvert år.

Adgangsforhold
Der er ingen bilveje direkte til søen, men inden for en afstand på få hundrede meter til omkring en km er nævnes følgende gode udsigtspunkter: Hedeområde ved nordøstbredden, ved Ildal Bæk, skovbryn i Høvild Skov, Salten Næs i søens vestende.

Har man lyst til en gåtur på nogle km kan udgangspunktet være:

1. Addit Avlsgård, nogle hundrede meter syd for Addit. To-tre km til søen.
2. Skovvej få hundrede meter syd for Løndal.
Der er godt to km til Addit Avlsgård. Vejen stiger en del og bugter sig meget. Efter en km er der en strålende udsigt oger søen samt over lavere liggende arealer.
3. Skovvej lige nord for Løndal ind til det tidligere savværk. Der er et par km til søen, hvis man finder den nærmeste vej.

Endelig er der den tidligere Ry Flyveplads.
Fra Gammel Ry mod Sdr. Vissing. Efter en lille km går der en offentlig grusvej til højre mod Addit.Udnyttelse
Erhvervsudnyttelse: Skovdrift, fiskeri.

Rekreativ udnyttelse: Færdsel til fods ad stier og skovveje. Det er ikke tilladt at køre i bil til søen, men er man indstillet på længere spadsererture er der et væld af gode naturoplevelser.

Fakta
Kommuner: Horsens, Silkeborg, Skanderborg
Areal: 1658 hektar
Ejerforhold: privat

Sidevisninger
Denne måned: 58
Sidste måned: 169

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet