Odense Fjord

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bogø v/Otterup (se seneste obs.)
Bregnør Bugt (se seneste obs.)
Dræby Fed (se seneste obs.)
Dueholm
Dørholm
Dørholmbugten (se seneste obs.)
Egense Fjord
Egensedybet (se seneste obs.)
Enebærodde (se seneste obs.)
Enge v/Odense Ås udløb (se seneste obs.)
Esbechholme
Firtalsstrand & Mellemstykket (se seneste obs.)
Fjordmarken (se seneste obs.)
Flintholm (Odense Fjord)
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal (se seneste obs.)
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen)
Gersø (se seneste obs.)
Gåsebadet (Odense Fjord)
Hasseløre/Hvenegårdsholm
Hennings Holm
Hofman Bangs Holme
Kyholm (Odense Fjord)
Kærby Fed (se seneste obs.)
Leammer
Lumby Middelgrund (se seneste obs.)
Mågeø (Terneø) v/Lindøværftet
Nissekrogen
Nordlige sømærkeø v/Gabet
Ny ø Roholm-Mågeø (vest)
Ny ø Roholm-Mågeø (øst)
Odense Fjord vest for Lindøværftet
Odense Fjord øst for Galtehoved
Odense Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm (se seneste obs.)
Odense Fjord: Hvidegrund m.m.
Odense Å(fra Åsum t/udløb)
Pludderholm
Roholm
Sandøen
Seden Strand (se seneste obs.)
Skeby Strand
Skovholmen (Alø)
Slambassinet (Odense)
Småstenskrog
Sohovedbugten (se seneste obs.)
Sorte Ø (Fireø)
Stenøerne
Stige Ø (se seneste obs.)
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å
Strandeng vest for Seden Strandby
Sydlige sømærkeø v/Gabet
Tornø
Trindelen
Vestermade Rev (se seneste obs.)
Vestermadegyde Rev
Vigelsø
Vignæs v/Hofmansgave (se seneste obs.)
Ægholm (Odense Fjord)
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning (se seneste obs.)
Åbent land ml. Vejrup Å og Stængholm Enge

Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 201
Sidste måned: 191

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet