Odense Fjord

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bogø v/Otterup
Bregnør Bugt
Dræby Fed (se seneste obs.)
Dueholm
Dørholm
Dørholmbugten
Egense Fjord
Egensedybet
Enebærodde (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Enge v/Odense Ås udløb
Esbechholme
Firtalsstrand & Mellemstykket (se seneste obs.)
Fjordmarken (ynglepar 2022)
Flintholm (Odense Fjord)
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal (se seneste obs.)
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen)
Gersø
Gåsebadet (Odense Fjord)
Hasseløre/Hvenegårdsholm
Hennings Holm
Hofman Bangs Holme
Kyholm (Odense Fjord)
Kærby Fed
Leammer (se seneste obs.)
Lumby Middelgrund
Mågeø (Terneø) v/Lindøværftet
Nissekrogen
Nordlige sømærkeø v/Gabet
Ny ø Roholm-Mågeø (vest)
Ny ø Roholm-Mågeø (øst)
Odense Fjord vest for Lindøværftet
Odense Fjord øst for Galtehoved
Odense Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm
Odense Fjord: Hvidegrund m.m.
Odense Å(fra Åsum t/udløb)
Pludderholm
Roholm
Sandøen
Seden Strand (se seneste obs.)
Skeby Strand
Skovholmen (Alø)
Slambassinet (Odense) (se seneste obs.)
Småstenskrog
Sohovedbugten
Sorte Ø (Fireø)
Stenøerne
Stige Ø
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å
Strandeng vest for Seden Strandby (se seneste obs.)
Sydlige sømærkeø v/Gabet
Tornø
Trindelen
Vestermade Rev (se seneste obs.)
Vestermadegyde Rev
Vigelsø
Vignæs v/Hofmansgave
Ægholm (Odense Fjord)
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning (se seneste obs.)
Åbent land ml. Vejrup Å og Stængholm Enge

Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet