Ulfborg Plantage

Status
I plantagerne yngler alle de almindelige nåleskovs arter. Grønspætte, Rødstjert, Vendehals, Duehøg og Kernebider er nogle af de lidt mere fåtallige arter, som kan træffes i området, om end de ikke alle yngler her hvert år. Lille Korsnæb er karakterfugl i området året rundt og også Grønsisken træffer man ofte. Lokaliteterne er taget med som ”Caretakerlokalitet” på grund af Natravn og Rødrygget Tornskade, som begge er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. På denne liste står også Sortspætte og Hedelærke, som også er observeret. Natravn er områdets mest specielle beboer, når den i lune juni nætter flyver rundt og udfører sit yderst særprægede parringsspil, samtidig med at den udstøder den meget karakteristiske lyd, som en fjern ”knallert”. Dette specielle skue kan opleves i hele området, hvor det mest kendte observationssted er omkring Y-krydset Thorstedvej / Filsøvej.
Rødrygget tornskade yngler talrigest på Sønder Vosborg hede, men også på de mindre ”åbne områder” inde i plantagen kan den findes. Nogle år er Stor tornskade truffet på Sdr. Vosborg hede, her blev der i 2004 også set en han af Sortstrubet Bynkefugl i juni måned.

Fakta
Kommune: Holstebro
Areal: 1602 hektar
Ejerforhold: Privatejet

Sidevisninger
Denne måned: 16
Sidste måned: 63

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet