Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gundsømagle Sø


Rørskoven (Bent Bardtrum)

Beskrivelse
Naturtyper: Sø, rørskov, pile- og birkekrat, tørvegrave, enge, moser, skov, marker og græsklædte skrænter.
Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev i 1984 erhvervet af Fugleværnsfonden for at genskabe den tidligere så fuglerige sø. –
For 100 år siden ynglede flere sjældne fugle, som nu er væk: stork, sorthalset lappedykker, plettet rørvagtel og sortterne. - I dag må man slå sig til tåls med mere almindelige arter og færre individer - udførligere beskrevet i "Fuglelivet året rundt".
Årsagen er de store mængder næringsrigt spildevand, der fra Hove Å blev ført ud i søen (se mere i afsnittet ”Om søen”). –
Det naturskønne område med de mange forskellige naturtyper besøges årligt af mange menneskerer - nogle kommer med speciel interesse for dyr eller planter - andre har stedet som udflugtsmål til eftermiddagskaffen.

Adgangsforhold
Gundsømagle Sø ligger ved Østrup (Kraks kort nr. 133, E2 - G1).

Fakta
Kommune: Roskilde
Areal: 60 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden

Sidevisninger
Denne måned: 120
Sidste måned: 272

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet