Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Haderslev Tunneldal

Beskrivelse
Haderslev Tunneldal

Haderslev Tunneldal strækker sig over en ca. 25 km. lang strækning fra Lillebælt i øst og til Vojens i vest.

Dalen er præget af skove, søer og vandløb samt fjorden mod øst.

Området er meget kuperet, så det effektive landbrug udgør kun en begrænset andel af arealet.

Haderslev Fjord er med sine 12 km. en lang og smal fjord, der er omkranset af skove, enge og dyrkede arealer. I den inderste del ligger Haderslev by helt ned til fjorden.

I Haderslev ved Lavgade forbindes fjorden med Haderslev Indre Dam via Møllestryget, der blev etableret i år 2000. En 450 år gammel fiskespærring blev da fjernet, så havørreder og laks nu igen har fri passage.

Haderslev Indre Dam er en ca. 4,6 ha. stor sø, der ligger i det ca. 9 ha. store område, som kaldes Damparken. Haderslev Indre Dam blev ”etableret” i 1958 i forbindelse med etableringen af omkørselsvejen omkring Haderslev By – den gamle hovedvej 10, der efterfølgende er aflastet af den sønderjyske motorvej.

Vest for omkørselsvejen ligger Haderslev Dam, der med sine ca. 260 ha. er Sønderjyllands næststørste sø. Søen har en længde på 5 km. og en maks. bredde på 500 m.

Syd for Haderslev Dam ligger Haderslev Dyrehave, der blev etableret i 1994. Området på ca. 150 ha. består primært af skov men også af ca. 45 ha. overdrev/slette, der bliver afgræsset af den store bestand på ca. 250 Dådyr og 20 Krondyr.

Vest for Haderslev Dam finder vi Hindemade på ca. 47 ha. Hindemade er en gammel sø, der i 1935 blev afvandet. I løbet af næsten 60 år havde området sat sig med ca. 1,5 m., hvorfor det blev sværere og sværere at dyrke området. I 1994 blev området derfor genoprettet som sø.

Syd for Hindemade finder vi det store skovområde på 300 ha., der hedder Pamhule Skov. Ca. halvdelen af skoven er bevokset med bøg, mens den anden halvdel består af eg, ask og forskellige nåletræer.

Dele af skoven er udlagt til urørt skov, mens man i andre dele foretager plukhugst.

Vest for Hindemade og Pamhule Skov finder vi Christiansdal Vandkraftanlæg og Tørning Mølle, der foruden vandløb, skov og eng også huser ældre haver med gamle træer.

Mellem Christiansdal Vandkraftanlæg og Tørning Mølle finder vi de 2 mindre skove Teglholt og Kirkekobbel Skov, der i alt er på ca. 50 ha. Skovene består primært af Bøg og Ask.

Vest for Tørning Mølle finder vi endelig Sandkule Skov på ca. 50 ha. og Stevning Dam, der er anlagt kunstigt i middelalderen.

Adgangsforhold
Hindemade:

Den letteste måde at komme til Hindemade er ved at køre gennem Hammelev mod Christiansdal Mølle. På vejen hertil møder vi et skilt mod Hindemade. Der køres ca. 1 km. ad grusvej helt ned til søen, hvor der er anlagt parkeringsplads.

Rundt om Hindemade er anlagt en sti, hvorfra der er fin udsigt ud over søen.

Turen er ca. 3 km. lang.

I det sydvestlige hjørne er i februar 2007 opstillet et fugletårn, hvor man stå i tørvejr og overskue en stor del af arealet.

Fakta
Kommune: Haderslev
Areal: 6859 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 89
Sidste måned: 155

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet