Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kysten mellem Dokkedal og Lyngså

Sidste nyt
12-02-2006: Selv om vinteren har været hård og mange marker dækket til, er markerne i Sørå så åbne, at det meste af sneen blæser væk. Den spirende vinterafgrøde har gjort det muligt for et par hundrede Sangsvaner at blive der igennem længere tid. De kan også jævnligt ses på strandengene ved Sørå sammen med flere arter gæs, blandt andet Bramgås og Sædgås.
på adressen www.kuras.dk/iba/billeder.htm kan du se billeder af Sangsvanerne taget den 12. februar.


02-10-2005: Stensnæs:
I løbet af sommeren 2005 er der sket en nymatrikulering af området, sådan at lodderne er blevet fordelt på en anden måde end hidtil. Det har blandt andet betydet, et landmanden der har græsningen på stykket fra Nordostvej helt ned til P-pladsen, har udviddet det hegnede område, så hegnene går helt op til klitten og næsten helt ned til den inderste lagune.
Det betyder, at det ikke længere er muligt at køre i bil, som nogen har for vane, helt ned til lagunen.


02-10-2005: Stensnæs:
I september afholdt jeg det årlige møde med Nordjyllands Statsskovdistrikt, der er et led i DOF´s aftale med Miljøministeren. På mødet oplyste Statsskovridder Frede Jensen, at de planlagde at få nogle af lodsejerne med til at sætte engområdet under lidt mere vand. Lykkes det, skulle det gerne komme til at gavne nogle af engfuglene i området.


02-10-2005: Stensnæs:
Igennem længere tid har Borgerforeningen i Voerså arbejdet med planer om at få etableret et fugletårn et eller andet sted i området. Den første plan gik på at få et tårn op i nærheden af havnen, men det er endt op med, at de søger om at få et tårn placeret længere nordpå i kanten af reservatet. Formålet er naturligvis at give egnens borgere større mulighed for at se på området og fuglelivet. Initiativgruppen søger i oktober midler og tilladelser, så det bliver spændende at se hvordan det kommer til at gå.


00-00-0000: I sommeren 2009 bliver der gennemført en ynglefugletælling i hele IBA området.
Det er Palle A. F. Rasmussen og Henrik Holm Brask der har påtaget sig denne store opgave.
Der bliver sat fokus på samtlige udpegningsarter og nogle få andre som Rødrygget Tornskade, Kornværling og Vibe.
Resultaterne af optællingerne vil blive indtastet i DOFBASEN kort efter optællingerne og her på siden vil der komme en kort rapportering af resultaterne.
Især for ternenes vedkommende bliver det meget spændende at se resultatet fordi Palle igennem de sidste år har fulgt ynglestatus for disse arter, så der bliver mulighed for at gennemføre en sammenligning og dermed anslå en status for arternes tilstand på Østkysten.
Kurt Rasmussen/IBA ansvarlig

Fakta
Kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg
Areal: 6631 hektar
Ejerforhold: Private og offentlige

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 118
Sidste måned: 115

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet