Løgstør Bredning


Stor Præstekrave efter at havde narret observatøren væk fra sine unger...

Sidste nyt
29-07-2011: Igen i år havde jeg taget med det gode skib MS Kysten ud på Limfjorden for at se hvad der kunne komme med hjem i notesbogen. På Blinderøn blev der på 200 meters sikker afstand talt 67 Skraver og ca. 150 Spættet sæler! Lidt sæler sås efter under hele sejlturen fra Løgstør og tilbage til Løgstør. Af Skarver blev der registeret i alt 211, heraf de 67 på Blinderøn og 51 på Livø Tap. Resten blev set overflyvende eller fødesøgende på fjorden.

21-05-2011: Ved en mindre gåtur langs stranden mellem Løgstør og Rønbjerg havn, blev ynglende Stor Præstekraver forsøgt optalt. Det lykkes også at finde 3 par med i alt 4 unger på den 12 kilometer gåtur. Alle tre par blev fundet langs ca. 1,5 km strand.

22-12-2010: Limfjorden er i denne tid 99,9% isdækket og derfor er der ikke mange fugle at se, hverken ænder eller måger. Det er blevet vinter! :-)

09-12-2010: Livø viser vejen:
http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Vesthimmerland/2010/12/08/171104.htm


06-08-2010: Det lykkes at få lavet den bedste optælling af Blinderøn til dato. Det skete med det gode skib MS Kysten (www.mskysten.dk) der sejlede fra Løgstør til Blinderøn hvor på ca. 100 meters afstand kunne nyde synet af de ca. 120 sæler, 52 skarver, 7 sølvmåger og 1 sildemåge der alle rastede på øen. Normalt har jeg kun kunne optælle denne ø fra fastlandet eller Livø, ca. 3,5 km væk, hvilket har været en svær opgave.

29-04-2010: Ved stranden mellem Lendrup Strand og Rønbjerg findes der nogle gode dale og klinter med masser af krat og derved gode muligheder for småfugle. Således lykkes det mig at finde en lille flok af Ringdrossel, med 4 sikker bestemt fugle, men der havde måske været 5 fugle i alt. En dejligt observation når man tænker på at Ringdrossel for det meste ses ude ved den danske kyst og ikke særlig ofte inde i landet.

20-02-2007: Ankjær T. Poulsen har været på Fur i dag og har talt følgende fugle i IBA12 området: Rastende fugle: Sølvmåge x 150, Stormmåge x 10 og Svartbag x 4. Hertil kommer 24 fouragerende Hvinænder, samt 4 Rødben med kurs mod Livø, så der er fugle på Livø, selv uden for turistsæsonen. Det interessante det kommende forår og sommer hvor især fuglene inde på Livø, skal tælles. En varm tak til Ankjær for hans observationer.

03-12-2006: Dagens optælling gik ganske fint. Vejret havde ellers været klart hele natten, men valgte at skyet til, lige før solen stod op. Fuglene var der desværre ikke mange af. Ved Bjørnsholms Bugt, kunne der ikke ses så meget som én Hvinand, som stedet ellers er kendt for! Men det blev dog til et par finde observationer af Snespurve!
Lendrup Sandø var godt pakket med fugle, hvor der sås pænt med fugle, dog ikke mange arter. Dagens hit blev Blå Kærhøg over rørskoven, hvor den viste sig flere gange. Desuden sås der også Stor Skallesluger, ca. 9 hvoraf 2 hanner og 7 ukendt aldre og køn. Svartbag sås ligeledes i en lille flok på 6 voksende og 2 ungfugle, sammen med Sølvmåger.
Lendrup Sandø er bestemt en perle, ikke en stor, men en perle!


23-09-2006: Startede ved Bjørnholms Bugt med nogen morgenrundstykker, mens solen stod op. Der var ikke mange fugle at se her, men måger var der dog mange af: Sølvmåge x 33 og Hættemåge ca. x 450. Ved Lendrup Sandø var der pænt med vadefugle og andre interessante fugle, som følger:
Stor Regnspove x 10
Rødben x 41
Strandskade x 2
Stor Præstekrave x 2
Hættemåge x 220

På Livø, som blev årets sidste tur derover, gav ikke meget på selve Livø Tap: Sølvmåge x 22 og Skarv x 47. Livø Tap, blev observeret i modlys, og derfor kan visse arter være overset. Der imod gik det bedre inde på selve Livø. Her kunne der på en mark ses 1200 Hjejler, sammen med 79 Viber. Antallet af Hjejler er rundet ned til 1200, men antallet kan nemt havde været mellem 1200 og 1400 Hjejler.


22-05-2006: 14. maj 2006: Dagen startede ved Solopgang, ved uløbet af Bjørnholms å. Derefter forsatte optællingen op til Aggersundbroen og sluttede på Livø. Vejret var med blå himle, dog med stærk vind fra vest. Herunder følger en liste over sete fugle på denne morgentælling:
- Gråand x 2
- Strandskade x 11
- Gravand x 4
- Stor Præstekrave x 19
- Sanglærke x 4
- Sølvmåge x 23
- Stormmåge x 16
- Vibe x 2 (1 ynglepar)
- Skarv x 6
- Stær x 4
- Allike x 3
- Gulspurv x 2
- Solsort x 2
- Husskade x 4
- Gråkrage x 2
- Svartbag x 1
- Knopsvane x 2
- Fiskehejre x 1
- Landsvale x 30
- Stor Flagspætte x 2
- Gærdesmutte x 2
- Hvid Vipstjert x 2
- Bogfinke x 1
- Hættemåge x 5

Den 17. maj havde Ankjær fra Fur optalt følgende arter i Løgstør Bredning:
- Sildemåge x 12
- Skarv x 2
- Sølvmåge x 20
- Troldand x 9
- Toppet Lappedykker x 3
- Stor Præstekrav x 9
- Gråsæl x 1

Arter med fed skrift er IBA arter.


15-04-2006: Årets anden optælling af Livø Tap, gik ganske godt. Fint vejr med blå himlen og smag af forår. Lige før grænsen til Livø Tap blev 9 Strandskader og 2 Stor Præstekraver observeret. En lå stille på jorden, så det kunne se ud som den lå på rede, men efter 5 minutters observation, kunne det fastslås at den blot hvile sig, men ynglepar på Livø, vil ikke være umuligt. Viber blev set over markene, med mindst et ynglepar. I skoven området var der sang fra alle kanter og da jeg skulle nå færgen retur, nåde jeg ikke at optælle dem alle. Men en Fuglekonge kom ganske tæt på mig, da den var mere optaget af at søge føde. Desuden var den lille skovsø, lige NV for Livø Avlsgård, fuld af ca. 2-400 frøer der ynglende, så det kunne høres på flere hundene meters afstand. Foråret er også kommet til Livø og flere observationer følger.

Af IBA arter blev følgerne set:
Skarv, 6 på Livø Tap
Gravand, 3 på mark ved Kalveskoven, Livø (1 han og 2 hunner)


15-01-2006: Månen stod dovnet over horisonten, mens månelyset genskinne i Limfjorden. Tidligt morgen og det var på tide at lave årets første optælling af de dækkende dele af IBA 12. Normalt er det muligt at lave en mindre optælling af Livø, igennem et teleskop fra fastlandet, men selve Livø lå gemt i tåge. Klokken 8.15 var det begyndt at blive lyst nok til, at optællingen kunne begynde. Ankjær T. Poulsen lavede optælling af fuglene ud for Færker Odde, på Fur, og der skal lyde en stor tak for hans tælling! Desuden er der lavet optælling ved Bjørnholm Bugt, Rønbjerg havn, Lendrup Sandø og ved strandengen der ligger mellem Løgstør og Aggersundbroen. Hvad der i alt blev set, kan ses herunder:

Hvinand: 65
Hættemåge: 44
Gråand: 199
Rødben: 2
Sølvmåge: 504
Sangsvane: 33
Strandskade: 17
Svartbag: 1
Stor Skallesluger: 17
Gråkrage: 2
Snespurv: 2
Skarv: 1
Stormmåge: 24

Arter med fed skrift er IBA arter.


24-09-2005: Caretaker optælling: Det havde været en lidt trist morgen. Grå skyer og dis, samt regn på bilruden da jeg var på vej mod Rønbjerg havn. Det så ikke godt ud og det lod til at blive en dårlig dag, sådanne en med vind og regn. Men optællingerne skulle gennemføres, desuden havde jeg regntøj med i rygsækken, der nok skulle dække både mig og udstyr under en evt. regnbyge. Men på vej mod Livø ombord på færgen, kunne jeg se en pæn opklaring, og lige som jeg havde gået de første 100 meter på Livø, klarede det op, flot sol og blå himle. Bedre timing fra vejret siden kunne man ikke havde ønsket sig.
Optælling langs kyst viste ikke nogen særlige fugle, vind kom fra nordvest og det gav ikke noget godt læ sted nogen steder for fuglene. Skarver og sølvmåger var dog at finde langs kysten. Ellers var det mere det krat der er langs kysten der havde nogen gode småfugle. To stær flokke der tilsammen talte 650. Livø blev også en række arter riger: Grågås, Spurvehøg, Hjejle, Gransanger, Fuglekonge og Skovspurv. Grågæssene blev set flyvende hen over Livø, muligvis kom de fra vejlerne og havde derfra startede deres træk syd på. Hjejlerne blev set på Livø Tap, hovedsaglige ungfugle, med et antal omkring 1700 (plus/minus 500)!
Det var virkeligt en smuk dag på Livø. Jeg sad under min pause og spiste min mad, men udsigt ud over Limfjorden i læ for vinden. En rigtigt sensommer dag, når den er bedst. På turen fandt jeg nye ruter, som vil blive en del at det nye observationsprogram næste år, der dog lige skal testes af inden starten af oktober, hvis det kan nås.

På gensyn på Livø! Brian Nilsson

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Løgstør Bredning
Fakta
Kommuner: Morsø, Thisted, Vesthimmerlands
Areal: 32551 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 101

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet