Gundsømagle Sø


Bogfinke (Ivan Olsen)

Sidste nyt
24-08-2019: Igen i år har arbejdsgruppen har som en del af naturplejen slået det lille engstykke ved Vesttårnet med le.
Materialet køres bort, og på den måde fjernes næring fra området. - Det giver bedre vækstbetingelser for en række blomsterplanter


14-05-2019: Nattergalen er kommet.
Der er 2 ugleunger i området - vis hensyn - bliv på gangstierne.


03-12-2018: Vesttårnet er blevet renoveret. - Det blev fejret med snoreklipning og morgenbrød ved fugleturen den 1. december.

02-12-2017: Mink er en alvorlig trussel mod fuglelivet. Derfor har der her i efteråret foregået en regulering. - Det har resulteret i fangst og aflivning af 5 mink.

26-09-2017: Vandstanden i søen er i øjeblikket meget høj - enkelte steder på gangbroen ud i rørene, står der et par cm vand.-
Arbejdsgruppen har været rundt langs stier og gangbroer og klippet ned og fjernet grene.


03-09-2017: Arbejdsgruppen har som en del af naturplejen slået det lille engstykke ved Vesttårnet med le.
Materialet køres bort, og på den måde fjernes næring fra området. - Det giver bedre vækstbetingelser for en række blomsterplanter.


04-03-2017: Snoren klippes over. - Den nye gangbro er indviet.
(Ivan var igennem mange år en særdeles aktiv turleder i reservatet).


03-03-2017: Den nye gangbro langs søbredden er klar til indvielse ved fugleturen lørdag den 4. marts kl. 10.
Der serveres en lille forfriskning, og der uddeles informationsmaterialer om fugleture, fuglefodring, redekasser, rovfugle mm.


14-01-2017: Der er kommer nyt gelænder på trappen fra P-pladsen.
Den gamle gangbro langs søkanten til Østtårnet er ved at blive udskiftet. - Forventes færdigt til marts.


03-11-2016: Tagrør mm er fjernet for at forhindre tilgroning af Gåseengen.

26-06-2016: Arbejdsgruppen havde høslæt ved Vesttårnet.
Man fjerner mange næringsstoffer og fremmer på den måde artsrigdommen, så vi får en rigtig blomstereng.


18-06-2016: Fugleværnsfonden udgiver bog i anledning af 50 års jubilæum med billeder og beskrivelser fra de 21 reservater.

14-07-2015: Desværre har området i 2 omgange været udsat for hærværk. - Ting er blevet kastet ud fra tårnene, plakater er ødelagt og revet ned og der har været overmaling med graffiti. - Hærværket er meldt til politiet.

18-12-2014: Flere billeder fra søen under linket:
Billeder fra Gundsømagle Sø


16-04-2013: John Andersen havde endnu en ny art for søen: Sortstrubet lom.

15-03-2013: John Andersen havde ny art for søen: Kongeørn

28-01-2013: Det er i dag 20 år siden, at arbejdsgruppen holdt sit første møde.

12-09-2012: John Andersen stopper ved årets udgang som turleder ved Gundsømagle Sø.
John har nu hver den første lørdag i måneden i 21 år haft sin faste tur ved søen - det er i alt blevet til 252 guidede ture.
Der er rigtigt mange, som har fået deres "fugleopdragelse" af John, der har gennemført turene uanset om, der var 3 eller 50 deltagere. - Alle aldersgrupper har nydt godt af Johns engagement og store viden.
Nu har han aftjent sin "værnepligt" og håber, at der er nye, der vil tage over.


29-04-2012: Natugleunge fløjet fra kassen. - Undgå at stresse fuglene - bliv på stierne.

29-04-2012: Vendehals er ny art for Gundsømagle Sø på DOF-basen.

25-04-2012: Ifølge Netfugl er der denne dag set og fotograferet alpesejler ved Gundsømagle Sø

01-08-2009: Lille flagspætte er set og hørt flere gange i år - det er en ny art for området.

25-11-2006: Første observation af knarand på DOF-basen er fra 6/4 2003. Derefter er der frem til 1/10 2006 6 gange set enkeltindivider. -
Inden for den sidste måned er der flere gange observeret flokke af knarand - en enkelt gang helt op til 18.


14-10-2006: Spætmejse set i Østskoven - kun én gang tidligere (14-11-2000) er der rapporteret spætmejse ved Gundsømagle Sø på DOF-basen.

20-08-2006: Det var Tårnenes dag - overalt i Danmark var tårne og udsigtsplatforme bemandede for at tælle arter og informere om fugle.
Fra kl. 5 til 14 sås 41 forskellige arter i Østtårnet ved Gundsømagle Sø - Vesttårnet gav 42 arter.
Danmarks bedste fugletårn blev Sydtårnet på Vestamager med 89 arter.


01-02-2006: Lørdag den 4. februar modtager arbejdsgruppen Roskilde Amts naturpris på 10.000 kr.
Det er den lokale naturfredningsforening og friluftsrådet, der har indstillet arbejdsgruppen.
Begrundelsen for tildelingen er den store frivillige indsats, der gennem årene er ydet for at fremme livsvilkårene for planter og dyr i området samt det arbejde, der er gjort for at gøre et besøg i området så udbytterigt som muligt.


05-09-2005: Gangbroen indvies.
Det er nu muligt at gå en tur ud i rørskoven. - Gangbroens små 300 m giver spændende oplevelser

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Gundsømagle Sø
Fakta
Kommune: Roskilde
Areal: 60 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden

Sidevisninger
Denne måned: 98
Sidste måned: 163

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet