Bregentved- & Gisselfeld-søerne


De mange rastende grågæs er en del af udpegningsgrundlaget for lokaliteten

Ulse Sø
En del af Habitatsområde H-142. Ulse sø er en dødis-sø fra sidste istid og 20,5 m dyb. Søen ligger i et stærkt kuperet terræn med ret betragtelige højdeforskelle. For at tilføre Bregentved park, vandmøllen og det store karpeopdræt vand, har man gennemgravet en bakkeryg på 5 til 6 m (kaldet Djævlekløften). Der er tvivl om, hvornår præcis man begyndte at grave; men da den nuværende greveslægt Moltke, der kom til Bregentved i 1746, interesserede sig meget for parkens opbygning, er det tænkeligt, at udgravningen begyndte på den tid. Springvandet i parken regnes også for at være blevet etableret i dette tidsrum. Dette kræver for øvrigt ingen pumper, da selve Bregentved ligger ca. 10 m under Ulse søs vandspejl.

Fuglelivet i Ulse sø:
Søen huser en del ynglende ænder og toppet lappedykkere. Om vinteren mange rastende ænder og gæs både i søen og på de omkringliggende marker. I skoven omkring søen mange ynglende småfugle.

Adgangsforhold
Via stisystemet i Bregentved-parken kan man komme til nord-siden af Ulse Sø. Fuglelivet kan med en kikkert og teleskop betragtes fra Koldinghus allé W for søen.Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 51
Sidste måned: 156

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet