Bregentved- & Gisselfeld-søerne


Ynglende rørhøg er en del af udpegningsgrundlaget for lokaliteten

Søtorup sø
En del af Habitatsområde H-142. Søtorup sø er også en dødis-sø fra sidste istid. Den er Sjællands næst dybeste med en dybde på 23 m. Denne sø er ikke med til at præge parken på Gisselfeld, og den har heller ikke haft den store betydning for vandmøller, som de før omtalte søer har. Den ligger noget lavere og har derfor ikke den store vandudgang. I ældre tider var søen et yndet udflugtsmål; der var også dengang adgang til en lille badestrand.

Fuglelivet i Søtorup sø:
Søen huser en del ynglende ænder og toppet lappedykkere. Om vinteren mange rastende ænder og gæs både i søen og på de omkringliggende marker. Om vinteren ligeledes mange overnattende stormmåger.

Fuglelivet kan med en kikkert betragtes fra Søtorupvej N for søen, og der er adgang til søen ved "badestranden" ca. midt på Søtorupvej. Bedst tidlig morgen eller i eftermiddagstimerne.Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 42
Sidste måned: 156

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet