Bregentved- & Gisselfeld-søerne


De mange rastende troldænder er en del af udpegningsgrundlaget for lokaliteten

Bregentved parken (Bregentved Gods)
Større gård med omkringliggende Blandskov/Sø/Agerland.

Den ældste del af parken er det fra anlæg, som blev anlagt ca. 1746. Barokhavens typiske lindealleer blev plantet i 1760'erne. I 1800 tallet blev haven omlagt til romantisk landskabshave med nye søer, broer, slyngede stisystemer og udsigter over landskabet. en lang række fritstående træer på plænerne er plantet. Bregentved Park fremtræder i dag som en tidstypisk landskabshave, hvor det, som noget enestående er lykkedes at bevare de mest karakterfulde træk tilbage fra 1700 - 1800 tallets udformning af haven.

Fuglelivet
Parken rummer mange ynglende småfugle. De tre opstemmede søer i parken har mange ynglende og rastende ænder og gæs og har tidligere (90'erne) haft ynglende gråstrubet lappedykker. Om vinteren til tider vandstær i parkens kanaler.

Adgangsforhold
Der er adgang til parken via stisystemet men kun på bestemte tidspunkter af dagen jf. skiltene ved indgangene.Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 46
Sidste måned: 156

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet