Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Furesøen med Vaserne & Farum Sø

Havørn ved Furesøen
I takt med Havørnens fremgang i Danmark ses der også flere Havørne ved Furesøen (og sjældnere Farum Sø og Vaserne).

Langt de fleste iagttagelser er fra vinterhalvåret og især i isvintre. I den tid er især de overvintrende Blishøns i søens våger et yndet bytte. Samtidig er den store ørn let at se, når den måske det meste af dagen står frit fremme ude på isen.

Typisk holder ørnen/ørnene til ude på isen på den store Furesø, og derfor har man de bedste chancer for at se ørn fra fx Kollekolle, ved Frederiksdal og ud for Kaningården-Luknam-Næsset. Derimod dækkes Store Kalv, Lille Kalv og vigen ind mod Furesøbad hurtigere og i længere tid af isdække uden åbne våger, så her er chancerne for at se en ørn ikke så gode.

I vintre uden isdække ses havørn normalt kun som overflyvende/trækkende eller kortvarigt rastende ved Furesøen, Vaserne el. Farum Sø. Altså mere som "tilfældig forbipasserende" end som fast gæst. I den milde vinter 2014-15 blev således kun 6 registreret som "rastende" (og ingen over flere dage i træk), de øvrige 16 som "overflyvende" eller "trækkende".

En stedfast ørn trækker naturligvis fuglekiggere til (= flere observationer fordelt over flere dage). Men Furesøen besøges året rundt af så mange fuglekiggere og så relativt ofte, at tallene også afspejler en reel og meget markant stigning. Furesøen er nu også en ørnelokalitet.

Antal "ørnedage" i vinterhalvåret (oktober-april):
2015-16: 24 ørnedage, 1-2 ørne
2014-15: 22 ørnedage, 1-2 ørne.
2013-14: 31 ørnedage, 1-2 ørne.
2012-13: 49 ørnedage, 1-3 ørne.
2011-12: 8 ørnedage, 1 ørn.
2010-11: 20 ørnedage, 1-2 ørne.
2009-10: 4 ørnedage, 1 ørn.
2008-09: 1 ørnedag, 1 ørn.
2007-08: 1 ørnedag, 1 ørn.
2006-07: 0.
2005-06: 0.
2004-05: 2 ørnedage, 1 ørn.
2003-04: 2 ørnedag, 1 ørn.
2002-03: 0.
2001-02: 0.
2000-01: 0.
Ørnedage: Antal dage x antal ørne. (Fx 3 dage m. 1 ørn = 3; 4 dage m. 2 ørne = 8; i alt 11 ørnedage).
Kilde: Observationer i DOFbasen (dofbasen.dk); renset for flere observationer af samme fugl(e) samme dag.


Aktuelle observationer af Havørn ved Furesøen, Vaserne og Farum Sø (seneste 30 dage): http://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=30&omraade=iba&iba=383&artdata=art&hiddenart=02430&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

Læs mere om Havørnen her: http://www.dofbasen.dk/DATSY/datsyart.php?art=02430&sidenummer=1 og her: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430

Fakta
Kommuner: Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal
Areal: 1292 hektar
Ejerforhold: Naturstyrelsen Østsjælland

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Parkdrift
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsniing
- Minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 223
Sidste måned: 292

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet