Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gundsømagle Sø


Troldand (Bent Bardtrum)

Fuglelivet året rundt
Den lille skov ved P-pladsen har mange af forårets og sommerens småfugle. – De mange fuglekasser giver redemuligheder for musvit, blåmejse og stær. – Ï området ses også en del større kasser beregnet for allike, natugle, tårnfalk og hvinand.
Derudover høres gærdesmutte, rødhals, løv- og gransanger, nattergal, bogfinke, solsort og stor flagspætte.
På Gåseengen ses hvid- og gul vipstjert – man hører tornsanger, gulspurv og sanglærke – det er heller ikke ualmindeligt at vadefugle som vibe og rødben fouragerer. – Engen er også et yndet fourageringssted for grågæssene og deres gæslinger.
I Rågeskoven på den anden side af engen er der livlig aktivitet omkring de godt 100 reder.
På søen ses grågæs, gråand, toppet lappedykker og blishøne. – Rørskoven giver ly til grønbenet rørhøne, vandrikse, rørspurv, rørsanger og rørdrum. – Ved det vestlige tårn kan man også være heldig at se og høre skægmejsen, se en fouragerende rørhøg svæve søgende henover rørene og endelig er gøgen meget almindelig.

Efterår og vinter er der knapt så mange arter, men i træktiden kommer en del forskellige fugle forbi.
Man kan se svalerne gå til ro i rørene, man kan se en fiskeørn komme forbi, og efterhånden indfinder en række andefuglearter sig. – Hvinand, taffeland og frem for alt store flokke af troldænder. – Når søen er isfri ligger op til 5 – 6000 troldænder på søen og hviler hele dagen, for så om aftenen at flyve ud til Roskilde Fjord for at dykke efter muslinger.

Under den normale daglige færden støder man ikke på den helt store artsrigdom og ej heller på de helt store sjældenheder, men der er altid god grund til at holde øjne og ører åbne. – Igennem årene har søområdet således været besøgt af hærfugl, sølvhejre, havørn, knarand, atlingand, drosselrørsanger, savissanger, flodsanger, isfugl, ynglende pungmejse, alpesejler og sortstrubet lom. - På DOF-basen er indtastet i alt 207 forskellige arter.


Fakta
Kommune: Roskilde
Areal: 60 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden

Sidevisninger
Denne måned: 190
Sidste måned: 297

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet