Valsølille Sø

Skjoldenæsholm Engsø
På vej til Valsølille Sø kan man især om foråret og i sensommeren studere et rigt fugleliv i den nyligt opståede sø (Skjoldenæsholm Engsø), der er beliggende umiddelbart op ad offentlig vej syd for sporvejsmuseet og nord for Valsølille Sø.

Her ses mange arter af vandfugle der raster og/eller fouragerer: alle lappedykkerarter undtagen nordisk er observeret i søen, grågæs og canadagæs raster regelmæssigt, foruden gråand ses krikand ofte og ind imellem atlingand og knarand.

Der er tillige de mest almindelige vadefugle som stor præstekrave, hvidklire, mudderklire, sortklire, tinksmed og rødben, brushane ses i sensommeren ligesom gul vipstjert.

Fakta
Kommune: Ringsted
Areal: 209 hektar
Ejerforhold: Skjoldenæsholm Skovbrug ApS

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side