Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen


Huldremose. Foto. Arne Bo Larsen ©

Fugleliv

Dystrup Sø
Dystrup Sø er Djurslands bedste fuglesø, med ynglende og rastende vand- og sumpfugle, bl.a. Toppet Lappedykker, Paukende Rørdrum, Grågås, Gravand, Rørhøg, Vandrikse og der har tidligere været en stor Hættemågekoloni.

Ramten Sø
Ramten Sø har pga. forurening næsten været fugletom, men der yngler dog Toppet Lappedykker, Paukende Rørdrum, Knopsvane, Vandrikse og andre vandfugle samt Rørhøg.

Huldremose
Huldremose har i en årrække haft en koloni af Hættemåger samt Sorthalset Lappedykker, Troldand, Taffeland og Blishøne.

Årets gang

Forår
Hvis Rørdrummen er der, kan dens pauken høres fra det tidligste forår.
I marts begynder Hættemågerne at sværme over og ved deres koloni (Huldremose) og ligeledes begynder Grågåsen, Knopsvanen og Toppet Lappedykker at etablere deres territorier.
I perioden kommer der flokke af Svaler og Stære til overnatning i rørskovene.
Fra sidst i april indfinder Rørhøgen sig ved sin sædvanlige redeplads. Her kan dens imponerende parringsflugt i terrietoriet over redepladssen betragtes, hvor hannen foretager bytteaflvering til hunnen.

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 102 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Naturlige bestandsændringer
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 221
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet