Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen


Huldremose. Foto. Arne Bo Larsen ©

Status Ynglefugle

Der er på hele IBA-lokaliteten registreret 47 fuglearter som ynglende- eller territoriehævdende fugle i henhold til litteraturen (se litteraturlisten) og dofbasen den 17. juni 2007.

Lille Lappedykker
Toppet Lappedykker
Rødhalset Lappedykker
Sorthalset Lappedykker
Rørdrum
Knopsvane
Grågås
Gravand
Krikand
Gråand
Atlingand
Skeand
Taffeland
Troldand
Rørhøg
Musvåge
Tårnfalk
Vandrikse
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Lille Præstekrave
Vibe
Rødben
Hættemåge
Gøg
Skovhornugle
Isfugl
Digesvale
Nattergal
Solsort
Sangdrossel
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tornsanger
Løvsanger
Sumpmejse
Blåmejse
Musvit
Husskade
Råge
Gråkrage
Bogfinke
Gulspurv
Rørspurv

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 102 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Naturlige bestandsændringer
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 33
Sidste måned: 311

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet