Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen

Status Rastefugle

Der er på hele IBA-lokaliteten registreret nedenstående rastende fugle i perioden juni 1979 til april 2006. Tallene efter fuglenavnene er spændet over de fem største observationer i perioden.

Blishøne 350-400
Brushane 4-20
Bysvale 35-300
Canadagås 38-103
Digesvale 90-300
Fiskeørn 1-2
Fjordterne 1-6
Gravand 25-50
Grønbenet Rørhøne 5-6
Gråand 100-200
Grågås 28-34
Hættemåge 554-750
Knarand 2-14
Knopsvane 70-77
Krikand 40-50
Landsvale 400-2000
Lille Lappedykker 2-8
Lille Præstekrave 2-3
Lille Skallesluger 1-3
Mudderklire 12-29
Pibeand 24-42
Rød Glente 1-2
Rødben 1-3
Rødhalset Lappedykker 5-7
Sangsvane 9-17
Sorthalset Lappedykker 24-32
Stor Præstekrave 1-3
Stor Skallesluger 20-36
Stormmåge 50-407
Stær 300-3000
Taffeland 43-130
Toppet Lappedykker 20-34
Toppet Skallesluger 1-6
Troldand 50-62
Vandrikse 3-4
Vibe 68-116

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 102 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Naturlige bestandsændringer
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 36
Sidste måned: 229

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet