Odense Fjord

3: Firtalsstrand
Firtalsstranden:

Beliggende på vestsiden af Odense Fjord, nær Aage V. Jensens vådområde "Ølundgårds Inddæmning".

Firtalsstranden ligger ligesom Ølundgårds inddæmning også på Odense fjords vestlige side ca. 4 km øst for Otterup.
Fra Otterup køres mod øst ad Klintebjergvej gennem landsbyen Skeby til Hessum. Her drejes til venstre ad Hessum bygade
og videre mod øst ad Ølundgyden. I den lille landsby Ølund drejer man til venstre ad Lammesøvej og fortsætter ca. 100 m.
50 m vest for vigepladsen på Lammesøvej finder man via markvejen mod nord vej til Firtalsstranden.

Beskrivelse:
Firtalsstranden er en fersk strandeng. Engen er ligesom Ølundgårds inddæmning gammel inddæmmet fjordbund.
Engen græsses af kvæg i sommerhalvåret, hvilket giver gode ynglebetingelser vadefugle.
Store dele af engen er oversvømmet hele året. De oversvømmede områder er meget lavvandede. Om sommeren er vandstanden
dog en anelse mindre, men lokaliteten tørrer ikke helt ud som det er tilfældet med store dele af Ølundgårds inddæmning.

Adgangsforhold:
Fra Otterup kørs mod Hessum og derefter mod Ølund.
I Ølund køres mod Lammesø. Lidt uden for Ølund er der en lille vigeplads
(ved Ølundgårds Inddæmning) med parkeringsmulighed. lidt længere fremme er der
en markvej til venstre som leder ned til Firtalsstranden (lidt under 1 km.)

Firtalsstranden begynder ved den såkaldte tværdæmning, som man kan "snige" sig
op så forstyrrelsen er minimalt. Lad være med at gå ud i området. Lad fuglene komme til dig.

Fugleliv:
Her raster mange vade- og vandfugle hele året. I sommerhalvåret er det en glimrende vadefuglelokalitet og om vinteren
raster her ofte mange pibeænder og krikænder.
På lokaliteten yngler der klyde, vibe, gravand, grågås, knopsvane m.fl.
Sjældne fugle

01-09/09 2004: Skestork 1 R
11-12/05 2003: Silkehejre 1 R

Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 113
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet