Odense Fjord

1: Vigelsø
Vigelsø:

Beliggende i Odense Fjord, mellem Klintebjerg og Dræby Fed.

Adgangsforhold:
I sommerperioden sejler Fyns Amt til Vigelsø fra Klintebjerg. En sejlplanen er ophængt på Klintebjerg Havn.
Der er mulighed for at lægge til ved pontonbroen på molehovedet på Vigelsø med egen båd.
Af hensyn til fuglene bør man ikke gå i land andre steder.

Skov og naturstyrelsen har udgivet en folder om Vigelsø, som kan hentes fra styrelsens hjemmeside.

Beskrivelse af Sydenden af Vigelsø:
Der er færdselsforbud på sydenden af Vigelsø, som blandt andet indeholder er et stort område med fersk strandeng
omkrandset af standvolde. Der er placeret et fugletårn i nordeneden af dette område, hvor man får et godt overblik
over fuglelivet, specielt hvis man har en kikkert (helst et teleskop) med.

Fugleliv: Vigtig rastelokalitet for vandfugle. Ynglelokalitet for mange vadefugle og vandfugle.

Sjældne fugle
august/04 2004 Havørn 1 R
september/04 2004 Vandrefalk 2 FU

Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 114
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet