Smålandshavet nord for Lolland

Litteraturliste
Litteratur


Grimmett, R. F. A. & T. A. Jones 1989: Important Bird Areas in Europe. – International Council for Bird Preservation Tech. Publ. 9.

Heath, M. F. & M. I. Evans (red.) 2000: Important bird areas in Europe. Priority sites for conservation. Volume 1: Northern Europe. - BirdLife International, 866 s.

Jensen, Flemming Pagh 1993: Fuglene i de danske farvande. Resultaterne af landsdækkende optællinger 1987-91. – Skov- og Naturstyrelsen, 220 s.

Jensen, Flemming Pagh 1995: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser, status 1995. – Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen, 273 s.

Skov, H. m. fl. 2000: Inventory of coastal and marine Important Bird Areas in the Baltic Sea. – BirdLife International, 287 s.

Jørgensen, Hans Erik m. fl. 2006: Ynglefugle på strandenge i Storstrøms Amt 2003. - Storstrøms Amt, 82 s.

Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: 19243 hektar
Ejerforhold: Mange lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 142
Sidste måned: 171

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet