Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Borris Hede


Hugorm på Borris hede d. 29. maj 2010

Status
Fugle på Borris hede 2014

Lille Lappedykker 1 par ynglede i Kovflod
Knopsvane: 2-4 ynglepar i området bl.a. ved Lange Kajs Dæmning
Krikand: yngler flere steder bl.a. i Gårdmosedam
Havørn: Efter reden faldt ned i en storm, byggede parret en ny og fik en unge på vingerne.
Blå Kærhøg: Ses hele vinterhalvåret og store antal overnatter i området ved sydlige del af Ørbækvej. I foråret 2015 er talt op til forbavsende 52 fugle gå til overnatning.
Duehøg: Yngler med flere par i områdets plantager.
Vandrefalk: Ses jævnligt uden for yngletiden.
Trane: Set med op til 7 individer og yngler sikkert med 1-2 par i området
Dobbeltbekkasin. Der er observeret op til 12 fugle i territorieflugt og arten er almindelig i bl.a. ådalen
Storspove. Der er set fugle gennem hele april og maj og det vurderes til minimum 5-7 ynglepar.
Tinksmed. Observeret flere steder i yngletiden. Vurderet til mindst 2-3 ynglepar.
Skovhornugle: Mindst 2-3 ynglepar i området
Mosehornugle: En enkelt fugl set d. 15. juni. Yngle?
Natravn: 12 - 13 par som minimum fordelt især i plantagerne langs kanterne af området.
Vendehals. 9 ynglepar i redekasser er sikre, desuden er arten hørt et par steder, der måske kan betyde yngel i naturlige huller.
Hedelærke: 2-4 par i området - mindst.
Sortstrubet Bynkefugl: 1-2 par bl.a. Foldagervej
Fyrremejse: Hørt synge 4-5 steder. Arten breder sig i området.
Rødrygget tornskade. Holder godt stand i området og der er nok op til måske 10 ynglepar.
Stor tornskade. Atter er år uden ynglepar. Set med små antal uden for yngletiden. Ingen fugle set mellem marts og oktober.
Ravn: Yngler med 1-2 par i den sydøstlige del af området.

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 4758 hektar
Ejerforhold: Staten, militæret

Sidevisninger
Denne måned: 291
Sidste måned: 227

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet