Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bjerregrav Mose


Her et af Mosens største vandhuller Foto: Benny Kristensen

Beskrivelse
Bjerregrav Mose er sammen med eng- og moseområder ved Sønderbæk og Sønderhede samt Østerkær ved Fårup det største sammenhængende vådområde i Århus Amt. Området består af en mosaik af dyrkede arealer, græsnings- eller høslætenge, krat og tørvegrave, af hvilke flere er meget omfangsrige og vandfyldte. Mosen gennemstrømmes og afvandes af Skals Å.

Adgangsforhold
Store dele af mosen er vanskeligt tilgængelig, men der findes dog en række markveje, som fører ind i området.

Udnyttelse
Landbrug.

Intensiv jagt (op til 400 skud er talt på jagt-premieren) og udsætning og fodring af ænder.

Lystfiskeri.

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1001 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 67
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet