Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Knudsø, Birksø & Julsø

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Toppet Lappedykker165  2006-07-23 20
Sorthalset Lappedykker25  2006-07-02 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Sorthalset Lappedykker1-12 ynglepar i 2006 1
Rørhøg0
Hættemåge10-15 ynglepar i 2006 1
Isfugl0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2024000482 
2023000514 
2022000321 
2021000200 
2020000204 
201900099 
2018000150 
2017000143 1 
2016000142 3 
2015000143 3 
201400097 1 
2013000104 
2012000106 2 
2011000110 8 
2010000283 3 
2009000180 1 
2008000157 3 
2007000160 
2006237 3206 36 
200500033 2 
200400040 1 
200300085 7 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
200623-jul, 02-jul

Fakta
Kommuner: Silkeborg, Skanderborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Nedbrydning af rørsump
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 120
Sidste måned: 122

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet