Lovns Bredning

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane00
Krikand00
Hvinand00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Hjejle00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Klyde0
Almindelig Ryle0
Havterne0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000336 1 
2020000349 
2019000297 
2018000244 
2017000289 
2016000209 1 
2015000165 
2014000265 1 
2013000508 
2012000277 1 
2011000250 
2010000349 
2009000187 
200800096 
2007000114 
2006000260 
200500093 
2004000412 1 
2003000315 1 

Fakta
Kommuner: Skive, Vesthimmerlands, Viborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Opdyrkning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Stop for udstykning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 67
Sidste måned: 133

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet