Harboøre Tange, Plet Enge & Gjeller Sø

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Pibesvane00
Sangsvane00
Kortnæbbet Gås00
Bramgås00
Knortegås00
Pibeand00
Spidsand00
Klyde00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Sorthalset Lappedykker0
Skarv0
Rørhøg0
Klyde0
Hvidbrystet Præstekrave0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20210002327 6 
20200002425 5 
20190001229 50 
20180001196 9 
2017000825 1 
20160001026 7 
2015000753 5 
2014000513 2 
2013000482 
2012000633 2 
2011000799 
20100001149 11 
20090001162 1 
2008000878 5 
2007000545 8 
2006000453 
2005000441 1 
20040001020 11 
2003000463 16 

Fakta
Kommune: Lemvig
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Mangel på øer
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Etablering af øer
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 44
Sidste måned: 141

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet