Harboøre Tange, Plet Enge & Gjeller Sø

Beskyttelse
 
Ramsarområde nr. 5 Harboøre og Agger Tanger: Udgør sydligste halvdel af dette område.

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø.

Naturfredning af Harboøre Tange 1984: Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 60 om Harboøre og Agger tanger. Omfatter selve Harboøre Tange.

Naturfredning af Sønderholme enge og del af Plet enge øst for Harboør 1984: Omfatter tilbageværende engarealer Holmene og Sønderholme Enge med en arm ind på Plet Enge.

Vildtreservat nr. 56 Harboøre Tange m.v.: Omfatter Harboøre Tange, Sønderholme Enge, Rønland Sandø og en del af Nissum Bredning.

Natura2000 område DK00CY039: Samme område som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39. Er ikke udpeget som habitatområde.
 

Grundlag
 
Ynglefugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I

Dværgterne (Sterna albifrons)
Fjordterne (Sterna hirundo)
Klyde (Recurvirostra avocetta)
Mosehornugle (Asio flammeus)


Trækfugle

Sangsvane (Cygnus cygnus)
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)
Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota)
Klyde (Recurvirostra avocetta)


Udpegningsgrundlaget er i øjeblikket under revision, og vi har fra lokalafdelingen også haft mulighed for at komme med indstillinger til flere oplagte og tiltrængte ændringer.

Fakta
Kommune: Lemvig
Areal: 7280 hektar
Ejerforhold: Staten og private

De tre alvorligste trusler:
- Mangel på øer
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Etablering af øer
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 46
Sidste måned: 141

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet