Mandø

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Rørdrum00
Bramgås00
Knortegås00
Knortegås00
Gravand00
Pibeand00
Ederfugl00
Strandskade00
Klyde00
Hjejle00
Strandhjejle00
Islandsk Ryle00
Almindelig Ryle00
Lille Kobbersneppe00
Storspove00
Hvidklire00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørhøg4 ynglepar i 2004 8
Klyde64 ynglepar i 2006 9
Hvidbrystet Præstekrave0 ynglepar i 2011 9
Almindelig Ryle0 ynglepar i 2011 9
Brushane0-6 ynglepar i 2003 9
Stor Kobbersneppe53 ynglepar i 2010 9
Rødben53 ynglepar i 2010 9
Stenvender0 ynglepar i 2011 9
Sandterne0 ynglepar i 2011 9
Fjordterne6-7 ynglepar i 2007 9
Havterne264-271 ynglepar i 2007 9
Dværgterne0 ynglepar i 2011 9
Mosehornugle1 ynglepar i 2004 9

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20190002654 2 
20180003044 2 
20170001908 2 
20160003198 2 
20150003530 3 
20140002632 11 
20130002684 2 
20120002794 1 
201111 133707 
201000131716 4 
200911 132984 7 
200811 135034 2 
200711 134209 34 
200611 133467 31 
200511 125300 81 
200411 132993 1 
200311 132108 9 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201105-jan
200923-maj
200811-okt
200713-sep
200623-sep
200527-aug
200417-jul
200316-aug

Fakta
Kommune: Esbjerg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Kratrydning
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 15
Sidste måned: 75

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet