Haderslev Tunneldal

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Hvepsevåge0
Rød Glente0
Fjordterne0
Isfugl0

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20220004283 4 
20210002846 5 
20200002620 2 
20190002344 10 
20180002295 3 
20170003156 1 
20160006020 2 
20150004925 4 
20140004998 9 
20130002648 20 
20120001614 17 
20110002709 63 
20100002394 46 
20090002181 83 
20080002074 23 
20070001676 10 
2006000772 9 
2005000504 3 
2004000480 3 
2003000559 7 

Fakta
Kommune: Haderslev
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 72
Sidste måned: 48

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet