Haderslev Tunneldal

Status
Havørn:

Et par Havørne slog sig ned i Haderslev Tunneldal i 2005, hvor parret ynglede, men hvor der ikke kom unger på vingerne, da forældrefuglene var uerfarne.

I 2006 var forældrene blevet mere ”modne”, og det lykkedes således for parret at få en unge på vingerne.

De gamle fugle kan iagttages fra bl.a. Haderslev Dyrehave, hvor man fra ”Dronningens Udsigt” har en god oversigt over hele Haderslev Dam og Hindemade.

På nordsiden af Haderslev Dam kan fuglene iagttages fra engen syd for Haderslev Sygehus.

En yngre havørn er blevet iagttaget ved Hindemade og omkring Pamhule Skov i 2006.

Fiskeørn:

Fiskeørnen er en hyppig trækgæst i april og september, ligesom arten regelmæssigt oversomrer i området. Der er ikke bevis på yngel, men arten har været mistænkt for at yngle, bl.a. fordi familier med 2 gamle fugle og 1-2 unger er blevet iagttaget i august.

Fiskeørnen iagttages fra de samme 2 poster, hvorfra Havørnen iagttages. Herudover er den vestlige del af Hindemade et godt sted, bl.a. fordi de små søer vest for Hindemade indeholder klart vand. Fiskeørnen fanger hyppigt fisk i disse små søer.

Rød Glente:

Den Røde Glente yngler med et par i Tunneldalen.

I 2007 er fuglen både set ved Tørning Mølle og Christiansdal d. 18 marts.

Hvepsevåge:

Hvepsevågen har en god bestand på ca. 5 par i området. 2 par yngler syd for Haderslev Dam og kan i starten af juni ses i territorieflugt over Dyrehaven. (Fra Dronningens Udsigt).

Fjordterne:

Haderslev Dam har en vigtig bestand af Fjordterner på 20-25 par, der alle yngler på ”mågeøen” ud for Haderslev Sygehus sammen med Hættemåger.

Fjordternen ankommer allerede omkring 1. april og kan ses i hele Tunneldalen fra Haderslev Fjord til Stevning Dam. Fuglen er let at komme tæt på i Haderslev Indre Dam.

Stor Hornugle:

Den Store Hornugle er iagttaget ved Hindemade i 2005.

Det vides ikke, om arten yngler i området.

Isfugl:

Isfuglen er en karakterfugl i området med op til 8 par!

Bestanden har fået et løft, efter at ”Isfuglemanden” Horst Boedler fra Flensborg har opsat redekasser til fuglene.

2 sikre steder for iagttagelse af arten er Hindemade – især i den vestlige del, eller langs med kanalen og Tørning Møllesø, hvor en eftersøgning i grenene over vandet ofte giver positivt resultat.

Sortspætte:

I 2005 blev Sortspætten fundet ynglende for første gang i Tunneldalen, idet et par fik unger på vingerne fra et gammelt elletræ i Teglholt Skov. I 2006 lykkedes det ikke for fuglen at få unger på vingerne sandsynligvis på grund af det kolde forår. Dette år var redetræet flyttet til en anden del af Tunneldalen.


Fakta
Kommune: Haderslev
Areal: 6859 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 72

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet