Tinglev Mose & Ulvemose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum1-2 ynglepar i 2007 8
Rørhøg1 ynglepar i 2013 6
Hedehøg0 ynglepar i 2013 10
Trane1 ynglepar i 2013 5
Blåhals2-4 ynglepar i 2013 2
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)2-3 ynglepar i 2011 2
Rødrygget Tornskade3-4 ynglepar i 2011 4

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000578 4 
2020000727 
20190001025 6 
20180001137 3 
20170001113 8 
2016000995 2 
20150001710 10 
20140002026 46 
20130062276 31 
2012164 01132 27 
201100121178 74 
20100091409 73 
20090071239 18 
20080031864 36 
20070041123 51 
2006002665 29 
2005002524 30 
200400293 25 
200300129 

Tabel 3. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201209-mar

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 93
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet