Tinglev Mose & Ulvemose


Traner fouragerer i den naturgenoprettede Tinglev Mose

Status
Der foreligger ingen nye optællinger af ynglefugle i de to moser.

YNGLEFUGLE I TINGLEV MOSE 1998

Oversigt over antallet af ynglefugle ved undersøgelsen i Tinglev Mose, 1998. Antallet af ynglefugle er gennemsnittet af de systematiske optællinger i maj og juni 1998. Undersøgelsen er fortaget af Bio/Consult for Sønderjyllands Amt.

Der er registreret i alt 57 ynglefuglearter.


Lille Lappedykker: 1 par
Knopsvane: 1 par
Gråand: 6 par
Rørhøg: 1 par
Musvåge: 1 par
Agerhøne: 4 par
Fasan: 3 par
Vandrikse: 1 par
Grønbenet Rørhøne: 2 par
Blishøne: 3 par
Vibe: 4 par
Dobbeltbekkasin: 6 par
Ringdue: 15 par
Turteldue: 2 par
Gøg: 6 par
Sanglærke: 30 par
Landsvale: 1 par
Skovpiber: 23 par
Engpiber: 20 par
Hvid vipstjert: 1 par
Gærdesmutte: 18 par
Jernspurv: 19 par
Rødhals: 15 par
Nattergal: 23 par
Bynkefugl: 6 par
Solsort: 48 par
Sangdrossel: 7 par
Misteldrossel: 1 par
Sjagger: 1 par
Græshoppesanger: 10 par
Kærsanger: 55 par
Rørsanger: 41 par
Sivsanger: 2 par
Havesanger: 29 par
Gulbug: 5 par
Gærdesanger: 6 par
Tornsanger: 51 par
Munk: 52 par
Løvsanger: 84 par
Gransanger: 20 par
Fuglekonge: 1 par
Blåmejse: 5 par
Musvit: 8 par
Sumpmejse: 3 par
Fyrremejse: 2 par
Pungmejse: 1 par
Skovskade: 2 par
Husskade: 1 par
Krage: 1 par
Bogfinke: 26 par
Grønirisk: 4 par
Grønsisken: 2 par
Stillits: 1 par
Gråsisken: 13 par
Tornirisk: 4 par
Gulspurv: 23 par
Rørspurv: 49 par

Antallet af ynglepar i alt i Tinglev Mose: 770


YNGLEFUGLE I TINGLEV MOSE 1994

Knopsvane: 1 par
Gråand: 3 par
Hedehøg: 1 par
Duehøg: 1 par
Musvåge: 1 par
Vandrikse: 1 par
Grønbenet Rørhøne: 1 par
Blishøne: 2 par
Vibe: 4 par
Dobbeltbekkasin: 4 par
Gøg: 5-7 par
Nattergal: 15 par
Bynkefugl: 3 par
Græshoppesanger: 5 par
Sivsanger: 1 par
Kærsanger: 11 par
Pungmejse: 4 par
Ravn: 1 par

Iagttagelser fra Terkelsbøl Mose maj 1968:

Jens Gregersen, Horsens, har været på besøg i Terkelsbøl Mose i 1968.
Han har noteret følgende iagttagelser i DOF-basen fra besøget. Jeg har fået lov til at bruge hans indbeterning fra Dof-basen.

10/05/1968

Rørdrum: 1 SY
Fiskehejre: 1
Krikand: 2
Gråand: 4 YF
Gråand: 13
Atlingand: 1
Rørhøg: 4
Hedehøg: 6
Musvåge: 1
Tårnfalk: 1
Urfugl (SU): 1 SY
Fasan: 3 SY
Vandrikse: 2 KA
Grønbenet Rørhøne: 4 KA
Vibe: 14
Dobbeltbekkasin: 5
Stor Kobbersneppe: 2
Storspove: 4
Sortklire: 1
Rødben: 4
Hættemåge: 3
Stormmåge: 1
Sortterne: 10
Ringdue: 10
Gøg: 3
Mosehornugle: 1
Sanglærke: 5
Landsvale: 1
Skovpiber: 1 SY
Gul Vipstjert: 7
Jernspurv: 1 SY
Nattergal: 10 SY
Rødstjert: 1
Stenpikker: 1
Solsort: 3
Græshoppesanger: 14 SY
Sivsanger: 3 SY
Rørsanger: 1 SY
Gærdesanger: 1 SY
Tornsanger : 3 SY
Løvsanger: 5 SY
Broget Fluesnapper: 1
Husskade: 2
Sortkrage: 1
Stær: 5
Gulspurv: 2
Rørspurv: 10
Bomlærke: 1 SY

YNGLEFUGLE I ULVEMOSE INKL. TERKELSBØL
MOSE 1977-80

Atlingand: 1 par
Gråand: 10 par
Musvåge: 1 par
Rørhøg: 1 par
Tårnfalk: 1 par
Vibe: 15 par
Dobbeltbekkasin: 15 par
Misteldrossel: 1 par
Nattergal: 30-50 par
Græshoppesanger: 20-30 par
Kærsanger: 50-80 par
Rødrygget Tornskade: 2 par





Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 91
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet