Tinglev Mose & Ulvemose


Vandstanden i mosen er hævet ved at der i udløbet af Almstrup kanal er bygget et spunsværk.

Beskyttelse
De største dele af de to moseområder er beskyttet og klasificeret som naturområde i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.

Amtet betegner i regionplanen moserne som område af særlig landskabelig værdi. Engområderne i randzonerne er udpeget som jordbrugsområder med naturinteresser.

Området er registreret som EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 under navnet Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er ynglende Rørhøg og Hedehøg.


IBA-status

Ifølge BirdLife International kvalificerer Tinglev Mose & Ulvemose som Important Bird Area (IBA) nr. 62 med samme afgrænsning som EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er udelukkende udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde.

Som fokusarter i Caretakerprojektet er udvalgt ynglefuglene Trane, Rørdrum, Hedehøg og Rørhøg.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 94
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet