Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Hvepsevåge0 ynglepar i 2012 10
Rørhøg1 ynglepar i 2007 18
Hedehøg1 ynglepar i 2004 18
Engsnarre0 ynglepar i 2012 10
Trane1-2 ynglepar i 2008 18
Tinksmed0 ynglepar i 2012 18
Turteldue17-20 ynglepar i 2010 14
Stor Hornugle1 ynglepar i 2012 12
Mosehornugle0 ynglepar i 2012 18
Natravn3 ynglepar i 2011 12
Sortspætte2 ynglepar i 2011 12
Hedelærke5 ynglepar i 2005 12
Sortstrubet Bynkefugl14 ynglepar i 2013 13
Skovsanger12 ynglepar i 2007 12
Rødrygget Tornskade51 ynglepar i 2010 13

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2024000403 
2023000400 
2022000473 1 
2021000439 1 
2020000742 4 
2019000640 1 
2018000525 3 
2017000421 2 
2016000507 1 
2015000520 7 
2014000548 7 
2013004629 12 
20120015735 10 
20110026588 25 
20100029668 31 
20090020796 13 
20080020967 4 
20070020695 4 
20060020613 4 
20050021486 13 
20040020245 3 
20030021238 

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 106
Sidste måned: 184

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet