Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose


Finkehede i Frøslev Plantage

Sidste nyt
14-12-2013: STORMFALD. Katestrofe/ragnarok var de ord der først falt mig ind, da jeg kørte/gik en tur i Plantagen idag. Plantagen er ikke til at kende efter de to storme i oktober og november. Men når skovningsmaskinerne har været igennem Plantagen, og nye lysninger er kommet flere steder i Plantagen, kommer der formentlig flere ynglende Rødrygget tornskade, Natravne og Hedelærke.

13-12-2013: TRANE. Jubii!!!. Først i juni mdr. var jeg i mosen for obs. efter traneunger. Om formiddagen gik jeg i den nordlige del ved Røreng. Så her på marken to voksne traner med to traneunger på ca. 50 cm mellem sig. De forsvandt ind i den centrale del af mosen retning mod reden. Traneunger sidst set i mosen i 2006.

13-12-2013: STOR HORNUGLE. En Stor hornugleunge ringmærket i juni mdr. Reden fundet i den sydlige del af plantagen. Yderligere et Stor hornugle ynglepar fundet ca. 2 km nordøst herfor. Reden eller unger dog ikke fundet.

16-05-2011: SORTSPÆTTE.
Ringmærker, Hans Christensen meddelte, at et kuld sortspætter i den sydlige del af Plantagen blev ringmærket den 8. maj. I den nordlige del blev et kuld sortspætter ringmærket den 14. maj. Begge steder var der tale om 3 hunner og 1 han.


15-04-2011: BLÅHALS. I løbet af de sidste 5 år, er der et par gange set blåhals i mosen, dog uden at yngle. Mosen rummer samme biotoper, som i blåhalsens kerneområder i sydvestjylland. Vi har derfor været spændt på, hvornår blåhalsen blev fast ynglefugl. Det er så formentlig lykkes i år.
1. april sås en syngende han i den sydvestlige del, og 5. april sås en syngende han samt en hun i den centrale del af mosen. P.t. er alle fugle stadig på plads.


26-03-2011: NATURMØDE. I dag var der arrangeret et møde med skovfoged, Martin Reimers i mosen og plantagen. Vi kunne her komme med gode idé.er og tiltag til til naturforbedringer. Ligeledes ville Martin fortælle om kommende projekter fra Skov- og naturstyrelsens side. Vi mødtes kl. 0900 på p.pladsen ved infohuset i mosen. Vi gik herefter til mosen sydlige del, hvor vi kunne ønske os en udgravning til et nyt vandhul til gavn for de ynglende traner. Martin var positiv overfor idé.en, men han mente ikke, at der p.t. var økonomi til projektet. Vi kørte herefter rundt i plantagen, hvor Martin fortalte om kommende skovrydninger. Ved Stormenes hav ryddes et stykke sydvest for søen. Ved Grusgravvej vest for grusgraven ryddes en temmelig stor bevoksning. Vores ønske om rydning af et stykke skov mellem Finkehede og Grusgravvej blev umiddelbart afslået. Martin ville dog se en ekstra gang på forslaget. En rigtig god og ubytterig dag. De påtænkte rydninger vil helt sikkert være til gavn for fuglelivet i plantagen.


27-06-2010: NATRAVN. Efter godt initiativ af Gert L. Jørgensen, Als, hvor han fandt en syngende natravn i Plantagen, genfandtes den i dag samme sted. Yderligere fandtes en syngende natravn ca. 1 km derfra. Plantagen vil i nærmeste fremtid blive grundigere undersøgt, idet der meget vel kan være flere natravne. Meget spændende, da der i en længere årrække ikke er fundet natravne i Plantagen.

22-05-2010: SORTSPÆTTE. Ringmærker Hans Christensen ringmærkede idag 2 hanfugle og 2 hunfugle i Plantagen

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 2279 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen/Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 100
Sidste måned: 184

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet