Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose


Bynkefugl, talrig i Mosen

Status
Så foreligger resultatet for ynglefugle for udvalgte arter i 2010. Vi har valgt et begrænset antal arter, men så til gengæld gået 100 % efter dem. Derudover har vi medtaget andre arter, der ikke er dækket 100 %.

SIKRE ARTER:
Huldue: 3 par.
Turteldue: 17-20 par.
Hedelærke: 2 par.
Skovsanger: 8-10 par.
Sortstrubet bynkefugl: 13 par.
Grønspætte: 1 par m. 3 unger.
Sortspætte: 1 par m. 4 unger.
Natravn: 3 par.
Rødrygget tornskade: 51 par.

IKKE FULDT OPTALTE ARTER:
Stor hornugle: 1 par m. 1-2 unger.
Duehøg: 1 par.
Musvåge: 1 par.Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 2279 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen/Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 102
Sidste måned: 184

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet