Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv00
Knopsvane00
Pibesvane00
Sangsvane00
Grågås00
Bramgås00
Pibeand00
Spidsand00
Skeand00
Troldand00
Hvinand00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Vandrefalk00
Blishøne00
Trane00
Hjejle00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Havørn0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Hedelærke0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20220009087 2 
202100015427 45 
202000016091 42 
201900016364 74 
201800013730 50 
201700015683 6 
201600016840 67 
201500012947 67 
201400013616 22 
201300014877 31 
201200018583 17 
201100019398 34 
201000017819 13 
200900017902 20 
200800011935 9 
20070008444 96 
20060008095 96 
20050008044 136 
20040005045 162 
20030006639 151 

Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved, Vordingborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 14
Sidste måned: 74

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet