Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv00
Knopsvane00
Pibesvane00
Sangsvane00
Grågås00
Bramgås00
Pibeand00
Spidsand00
Skeand00
Troldand00
Hvinand00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Vandrefalk00
Blishøne00
Trane00
Hjejle00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Havørn0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Hedelærke0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20240006325 3 
202300013207 7 
202200013621 3 
202100015371 45 
202000016083 42 
201900016214 74 
201800013589 50 
201700015535 6 
201600016839 67 
201500012920 67 
201400013618 22 
201300014886 31 
201200018583 17 
201100019400 34 
201000017818 13 
200900017905 20 
200800011941 9 
20070008445 96 
20060008095 96 
20050008044 136 
20040005040 162 
20030006647 151 

Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved, Vordingborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 163
Sidste måned: 170

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet