Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bøgestrøm vest
Bøgestrøm øst
Degneholm
Egehoved (ynglepar 2022)
Even Sø (se seneste obs.)
Feddet (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Gåsesøen - Ulvshale Skov (se seneste obs.)
Hegnede Bugt
Horsnæs (se seneste obs.)
Lilleholm i Præstø Fjord
Maderne ved Præstø Fjord (se seneste obs.)
Melteskov (ynglepar 2022)
Nyord Enge (se seneste obs.)
Præstø Fjord, del af EF-lokalitet 89, 365100 (se seneste obs.)
Stege Bugt nord
Stege Bugt sydvest
Stege Bugt sydøst (se seneste obs.)
Stege Sukkerfabriks jordbassiner (se seneste obs.)
Storeholm
Sækkesand
Tjørnemarke Vig
Tyreholm
Ulvshale Løb nord for broen (se seneste obs.)
Ulvshale Løb syd for broen (se seneste obs.)
Ulvshale Nordenge (se seneste obs.)
Ulvshale Nordstrand
Ulvshale Skov (se seneste obs.)
Ulvsund - øst for Dronning Alexandrines Bro
Ægholm nordvest for Møn

Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved, Vordingborg
Areal: 24707 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden, og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 26
Sidste måned: 86

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet