Mørke Kær

Beskyttelse
Mosen er ikke fredet eller på anden måde pålagt særlige beskyttelser. Det meste af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse af vådområder jvf. lovens § 3.

Grundlag
Mørke Kær kvalificerer ikke som Important Bird Area ifølge BirdLife International. Den er med i Caretakerprojektet, fordi DOF-Østjylland anser den for at være en vigtig fuglelokalitet med større forekomster af ynglende vand- og sumpfugle, hvoraf bl.a. kan nævnes Toppet Lappedykker, Grågås, Gravand, Troldand, Taffeland, Rørhøg og Pungmejse; af uregelmæssige ynglefugle kan nævnes Sorthalset Lappedykker, Atlingand, Skeand og Isfugl.

Som fokusart for Caretakerlokaliteten Mørke Kær er udvalgt ynglefuglen Rørhøg.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 59
Sidste måned: 187

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet