Mørke Kær


30. april 2017. Pungmejserne er igang med at bygge rede. Den er godt skjult i birkegrene lige nu hvor bladene er sprunget ud, og er derfor svær at få øje på.

Sidste nyt
10-02-2019: To gamle havørne har i en periode opholdt sig ved Mørke Kær, hvor de er set sidde sammen på isen og i høje træer langs søbredden. Fuglene er hørt kalde højt til hinanden. Måske er det et nyt ynglepar der er ved at finde et passende sted til en rede. Det bliver spændende at følge.

06-01-2018: Skovsneppe blev ny art for Mørke Kær i dag. Blev skræmt op i den sumpede skov i vestenden af området ved jernbanebroen.

22-07-2017: Ny art for Mørke observeret her til morgen, krumnæbbet ryle 3 gamle fugle i sommerdragt, flot rustrøde sammen med 7 almindelige ryler og flere andre vadefuglearter ved Hornslet bæks udløb i mosen. Der er mulighed for at se området fra Lykkedalsvej nord for jernbanen. Kræver teleskop.

20-05-2017: Siden 23. april har der været observeret pungmejse i Mørke Kær og et par har bygget rede. Mange har været forbi for at opleve denne sjældne ynglefugl, som senest er set i mosen i 2003. Sidste gang et ynglepar er rapporteret på lokaliteten er i 1998. Lige nu ruges der forhåbentlig på æg i reden, således at der senere bliver livlig aktivitet med opfostring af unger. Her vil det i så fald være meget lettere at få fuglene at se.

09-07-2016: De sidste par dage har budt på to nye arter for Mørke Kær, henholdsvis stor præstekrave og skestork. Begge sås i den store mosesø ved Hornslet Bæks udløb. Det er her mange fugle holder til, når de under træk slår sig ned i området. Der er her et mindre område med lavt vand og mudderflader. Desværre er det lidt vanskeligt at få et ordentligt kig på tæt hold, men det kan lade sig gøre med teleskop fra modsatte side af søen fra Lykkenvej eller Lykkedalsvej. Prøv den markvej, der går syd for og langs med jernbanen. Her er der en fin udsigt.

15-06-2015: Her til aften sås en rastende odinshane i den store af mosesøerne. Det er første gang arten observeres i Mørke Kær. Der ses en del Odinshøns for tiden i Danmark, da efterårstrækket for vadefuglene jo allerede er begyndt. Fuglen kan måske fortsat ses på stedet. Man kan med teleskop kigge over på Hornslet bæks udløb i den store mosesø. Det er et rigtig udmærket sted. Der er et lille hul i træerne på Lykkedalsvej, men afstanden er over 700 meter, så det kræver skarpe øjne.

17-07-2013: I går blev der observeret 2 rovterner i Mørke Kær, og det er første gang i 35 år, at arten ses i mosen. Sidste gang var i 1978.
Her til morgen blev endnu en art tilføjet listen over fugle, der er set i Mørke Kær, og det var almindelig ryle, som sås ved åudløbet i den store sø, hvor der er lidt mudderflader. Det er art nr. 163 fra området.


08-06-2012: Mange vadefugle begynder allerede i disse dage deres returtræk. Mørke Kær er slet ikke nogen oplagt vadefuglelokalitet, men der er opstået et lille bitte "delta" omkring udløbet af Hornslet bæk i den store af mosesøerne. Her kan der ses enkelte vadefugle, der raster og fouragerer på det lave vand og på mudderfladerne. Der ser ud til at kunne være et vist potentiale for vadefugle på denne lille biotop, så stedet er absolut værd at holde øje med i den kommende tid. Desværre overskues området kun fra modsatte side af søen, hvor man kan stille sig på Lykkenvej/Lykkendalsvej. På grund af afstanden er det nødvendigt med teleskop med ret stor forstørrelse. Her til morgen sås to svaleklirer, to brushøns, to klyder og en lille præstekrave. Lille præstekrave er i øvrigt set for første gang nogensinde i mosen her i 2012.

06-06-2012: Der er i dag set lille præstekrave i Mørke Kær, og det er overraskende nok en ny fugleart for lokaliteten. Der er registreret 162 forskellige arter af fugle i mosen. Artslisten kan ses her på siden.

07-07-2011: Kl. 23.30- høres der engsnarre i Mørke Kær. Eneste tidligere observation fra lokaliteten er fra 2003. Den høres fra Lykkenvej i den vestligste del.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 188
Sidste måned: 168

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet