Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bølling Sø


Gråstrubet Lappedykker - Foto: (c) Niels Kofoed

Beskyttelse
Området blev fredet i 2001. Fredningen omfatter 835 ha, hvoraf søen udgør ca. 360 ha.
Området er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Hele området, undtagen den vestligste del af engområdet, kaldet Klode Mølle-trekanten, er statsejet.

IBA-status
Lokaliteten er ikke udpeget af BirdLife international som Important Bird Area (IBA).
Lokaliteten er medtaget i Caretakerprojektet, fordi den er en naturgenopretningslokalitet. Afgrænsningen af lokaliteten er den samme som afgrænsningen af det fredede område.

Grundlag
Formidling af naturgenopretning (kategori C)

Fakta
Kommuner: Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 828 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 433
Sidste måned: 498

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet