Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bølling Sø


Grågås flugt - Foto Carsten Gørges Laursen

Status
Ynglefugle
Efter 3 år med vand i søen udvikler søen sig stadig, så der endnu ikke er fundet et stabilt leje for yngleparrene. Der sker således store forandringer år efter år for nogle af ynglefuglene.
For nogle af de almindelige arters vedkommende er der ikke optalt antal ynglepar, men bestanden er vurderet til enten meget almindelig eller almindelig.
Efter ynglesæsonen 2006 er status således:

Lille Lappedykker 2 par mod tidligere 3-4 par
Gråstrubet Lappedykker 2 par mod tidligere 5-8 par
Sorthalset Lappedykker 40 par mod 75 – 80 par i 2005
Knopsvane 3 par
Grågås 18 – 25 par og stigende ynglesucces år for år
Gravand 8 – 10 par og stabil
Krikand 3 –5 par og stigende
Gråand 20 – 25 par
Skeand 0 par - ynglefugl i 2005 med min 1 par
Troldand 2 –3 par
Rørhøg 0 men ses ofte. 1 par i 2005
Spurvehøg 1 par
Musvåge 2 – 3 par
Tårnfalk 2 par
Agerhøne 2 par
Fasan 6 – 8 par
Vandrikse 2 – 3 par
Grønbenet Rørhøne 3 – 4 par og stabil
Blishøne 20 – 40 par
Lille Præstekrave 1 par
Vibe 12 – 18 par og stabil
Dobbeltbekkasin 11 – 13 par og stabil
Skovsneppe 2 – 3 par
Hættemåge 500 par og stigende
Sølvmåge 2-3. Ynglede første gang i 2006
Ringdue alm ynglefugl
Tyrkerdue alm ynglefugl i Engesvang og ses tilfældig over søen
Gøg 2 – 3 par
Natugle 1 par, tidligere 2 – 3 par
Skovhornugle 1 par, tidligere 3 – 5 par
Grønspætte 2 par
Stor Flagspætte 3 – 4 par
Hedelærke 0 par, 1 par i 2005
Sanglærke alm ynglefugl
Skovpiber alm ynglefugl
Engpiber alm ynglefugl
Hvid Vipstjert alm ynglefugl
Gærdesmutte alm ynglefugl
Jernspurv alm ynglefugl
Rødhals alm ynglefugl
Rødstjert 2 par
Bynkefugl 6-8 par
Solsort meget alm ynglefugl
Sangdrossel alm ynglefugl
Misteldrossel 2 par
Græshoppesanger 1 par
Kærsanger 2 par
Rørsanger 1 par
Gærdesanger få par
Tornsanger få par
Havesanger få par
Munk alm ynglefugl
Skovsanger 1 par ved Klosterlundgård
Gransanger meget alm ynglefugl
Løvsanger meget alm ynglefugl
Fuglekonge alm ynglefugl
Grå Fluesnapper et enkelt par ved Klosterlundgård
Halemejse 1 par i sydenden
Sumpmejse alm ynglefugl
Topmejse få par
Sortmejse få par
Blåmejse alm ynglefugl
Musvit meget alm ynglefugl
Rødrygget Tornskade 0 par – ynglede i 2004
Skovskade alm ynglefugl
Husskade alm ynglefugl
Allike alm ynglefugl ved bebyggelser
Råge alm ynglefugl
Gråkrage alm ynglefugl
Stær alm ynglefugl
Gråspurv ynglefugl ved beboelser
Skovspurv ynglefugl ved beboelser
Bogfinke meget alm ynglefugl
Grønirisk alm ynglefugl
Stillits alm ynglefugl
Grønsisken ynglefugl med få par
Tornirisk alm ynglefugl
Lille Gråsisken alm ynglefugl
Lille Korsnæb alm ynglefugl
Dompap alm ynglefugl
Gulspurv alm ynglefugl
Rørspurv 6-8 par


Regelmæssige rastefugle og trækgæster med vigtigste årstid og max. antal:

Toppet Lappedykker, forår - 17 eks.
Skarv, forår, sommer, efterår - 3 eks.
Sølvhejre et fund fra 13.06.2006
Fiskehejre, sommer, efterår – 10 eks.
Hvid Stork et fund fra 1997
Skestork et fund 23.04.2005
Pibesvane, vinter - 10 eks
Sangsvane, vinter – 125 eks. Op til 2 oversomrende i 2006
Kortnæbbet Gås, vinter – 100 eks. Mest overflyvende fugle
Blisgås et fund 18.12.2004 med 6 eks.
Canadagås et fund 04.12.2004
Bramgås forår - tilfældig gæst set få gange
Nilgås, forår, sommer - 2 – 4 eksemplarer ses jævnligt og er mulige ynglefugle i fremtiden
Pibeand, forår – 10 eks. Der var en enkelt oversomrende i 2005
Knarand, forår – 5 eks. Mulig ynglefugl i fremtiden
Spidsand, forår – 10 eks.
Atlingand, forår, sommer – 5 eks. Mulig ynglefugl i 2005
Taffeland, forår – 30 eks.
Hvinand ses hele året op til 10 eks.
Ederfugl et fund 06.10.2005
Sortand et fund 12.08.2006
Stor Skallesluger, vinter - ses årligt i isfri perioder
Hvepsevåge, forår, sommer - ses flere gange årligt fra nærliggende yngleplads
Rød Glente, hele året - ses næsten årlig
Havørn første fund 22.04.2004 og set få gange siden
Blå Kærhøg, forår, efterår – op til 5 eks
Hedehøg et fund 23.07.2004
Duehøg, hele året – ses årlig
Fjeldvåge, forår, efterår og vinter – ses årlig
Kongeørn, tilfældig gæst med få fund
Fiskeørn, forår og efterår med 5 - 8 eks
Aftenfalk et fund 06.05.2006
Dværgfalk, forår og efterår næsten årlig
Lærkefalk, forår og efterår næsten årlig
Vandrefalk tilfældig gæst med få fund
Vagtel, forår - høres næsten årlig
Engsnarre, et fund 26.06.2004
Trane næsten årlig gæst
Strandskade, forår - tilfældig gæst
Stor Præstekrave, forår og sommer - enkelte eks
Hjejle, sommer og efterår med op til 75 fugle
Strandhjejle et fund 24.10.2004
Islandsk Ryle, sommer, efterår - 2 fund
Dværgryle, et fund 09.10.2004
Temminckryle, et fund 01.08.2004
Krumnæbbet Ryle, et fund 19.07.2005
Almindelig Ryle, sommer og efterår med få fugle
Brushane, forår, sommer og efterår med op til 20 eks
Enkeltbekkasin, et fund 30.09.2005
Tredækker, et fund 2003
Stor Kobbersneppe, set flere gang i 2004
Lille Regnspove, tilfældig gæst
Storspove, forår, sommer og efterår med få eks
Sortklire, sommer med få eks
Rødben, forår, sommer og efterår med få eks
Hvidklire, forår og sommer med op til 15 eks
Svaleklire, forår og sommer med op til 10 eks
Tinksmed, forår og sommer med op til 20 eks
Mudderklire, forår, sommer og efterår med op til 15 eks
Dværgmåge første fund 15.05.2004. Ses nu årligt i maj måned med op til 14 eks
Stormmåge, forår og sommer med få rastende og en del overflyvende fugle
Sildemåge, enkelte rastende med første fund 08.04.2004
Svartbag ses årligt med nogle få fugle
Fjordterne, sommer og efterår med første fund 28.07.2004 og nu årligt
Havterne første fund 01.05.2006
Sortterne første fund 10.05.2004 og ses nu jævnligt i maj måned med op til 11 eks
Huldue set i 1996 og 2006
Stor Hornugle første fund 12.09.2005 og et par måneder frem
Mosehornugle, forår og efterår - tilfældig gæst
Mursejler, forår, sommer og efterår - af og til talrig fouragerende
Isfugl, tilfældig gæst
Sortspætte, hele året – gæst fra nærliggende yngleområde
Digesvale, forår – over 10 eks.
Landsvale, forår, sommer – op til flere tusinde
Bysvale, forår - op til flere hundrede
Gul Vipstjert, forår – op til 50 eks.
Bjergvipstjert, hele året - ses næsten årligt fra nærliggende yngleområde
Silkehale - årlig trækgæst om vinteren
Vandstær et fund fra 25.12.2005
Nattergal sjælden og ikke årlig forårsgæst
Blåhals et fund 28.05.2005
Stenpikker, forår og efterår op til 5 eks
Ringdrossel et fund 16.04.2004
Sjagger, vinter meget alm
Vindrossel, vinter – alm
Gulbug, forår – sjælden gæst
Broget fluesnapper, forår – næsten årlig gæst
Spætmejse, forår – høres og ses tilfældig fra nærliggende ynglepladser
Træløber måske ynglefugl – ses tilfældig fra nærliggende ynglepladser
Stor Tornskade, vinter – ses årligt med 1 – 3 eks
Sortkrage et fund11.06.2004
Ravn ses med få eks hele året
Kvækerfinke, vinter - meget alm
Bjergirisk, vinter – af og til i småflokke
Stor Korsnæb et fund 11.12.2004
Kernebider, hele året - ses en gang imellem fra nærliggende yngleområder
Snespurv, vinter - med få eksemplarer
Bomlærke, forår, sommer og efterår – ses med enkelte eks

Undslupne fangenskabsfugle:

Sort Svane set jævnligt i 2004 og 2005
Indisk Gås et fund 09.05.2004
Mandarinand et fund 16.05.2004

Fakta
Kommuner: Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 828 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 313
Sidste måned: 498

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet