Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bølling Sø


Grågæssene er klar til ny sæson. Foto NPnatur

Sidste nyt
12-03-2013:
GRÅGÆS
Medens vinteren stadig kæmper og holder fast gør grågæssene sig klar til en ny sæson. Her et billede fra Klosterlundgård.
På søen er der stadig lidt isfri hvor der ligger 3 Stor skallesluger.


15-07-2011: HVEPSEVÅGEN
I mange år har der formodentlig ynglet hvepsevåge i Moselundgård Plantage og den er hvert år set - især i sydenden af Bølling Sø på udkig efter hvepseboer over bakkerne. I år ses den også en del på nordsiden af søen, så der er formentlig tale om 2 - 3 par ialt.
Hvepsevågen kommer sidst af alle rovfugle i anden halvdel af maj. Den forlader os i slutningen af september, så den er her kun i kort tid.


13-06-2011: KLYDEN SET IGEN I ÅR.
Den 18. maj 2010 blev der for første gang set klyde ved søen, idet 3 stk. blev set overflyvende.
I dag var der så igen 1 klyde som rastede på den største af sandøerne ved Bøllingsøgårdvej. Den ses normalt ikke inde i landet, så den bliver nok kun få dage.


04-06-2011: LÆRKEFALKE NU 5 STK.
Torsdag den 2. juni blev der set 5 lærkefalke samtidig. Det er selvfølgelig rekord for antal lærkefalke ved søen. Mange af de fugle der ses i begyndelsen af juni måned er unger fra sidste år såkaldte 2K-fugle.


01-06-2011: LÆRKEFALKE
I dag er der sat rekord for observationer af lærkefalke ved Bølling Sø. I eftermiddags blev der set 4 stk. på en gang og til aften var der stadig 3 tilbage. Lærkefalken er en sjælden ynglefugl i Danmark og yngler kun i Sønderjylland og måske på øerne, men den er nogenlunde almindelig i Sverige og længere østpå, så der et stort antal, som trækker igennem Danmark på vej til ynglepladserne. Læs mere om Lærkefalken under Danmarks fugle.


22-05-2011: SANGSVANEPARRET MED 4 ÆLLINGER
Den 22. maj blev sangsvaneparret set med 4 ællinger. De første uger lever de meget skjult, og parret var kun fremme i kort tid, hvorefter de skjulte sig i rørskoven igen.
I 2007 var der 3 ællinger og i 2009 2 ællinger. En døde af hvert kuld efter kort tid.
I 2008 og 2010 var der også et par men uden ynglesucces. Læs mere om den sjældne ynglefugl under Truede og sjældne ynglefugle.


16-05-2011: SKOVHORNUGLE
Niels Kofod har i flere måneder kunnet nyde synet af en Skovhornugle i nogle træer nær ved søen. Forhåbentlig får vi snart unger at se og høre.
Der er også Natugler nær ved søen bl.a. ved Stenholt Skov.


13-03-2011: NY ART NR. 195 OG SORTSVANE PÅ BESØG IGEN
I dag blev der set en Lille Skallesluger hun som fouragerede i vandkanten langs Bøllingsøgårdvej ud for Sandøerne. Det er art nr. 195 i søen.
Desuden kom Sortsvanen på besøg igen efter at den opholdt sig ved søen i længere tid i 2004 og igen et par år senere. Den er enorm stor i forhold til grågæssene.


10-07-2010: GAMMEL HAVØRN PÅ BESØG
Niels Kofod-Nielsen fik en sjælden mulighed for et foto af en gammel havørn ved søen den 3/7.
Ved Kragelundsiden så han en gammel fugl sidde i en af de udgåede træer og fik på lang afstand et billede.
De nærmeste ynglepar er i Silkeborg- Skanderborg- og Skjern-området og det kan være en fugl derfra eller en enlig oversomrende fugl, som måske slår sig ned i nærheden, hvis der kommer en mage?
Der er af og til set en havørn ved søen i sommerens løb, så det gælder bare om at være tålmodig, hvis du vil se den. Det bedste tidspunkt er lidt før mørket indtræder og så være opmærksom på om gæssene og mågerne laver larm.


09-06-2010: LÆRKEFALKEN ER TILBAGE
Den 7/6 så Carsten endnu en lærkefalk ved søen - denne gang ved P-pladsen på Kragelundsiden. Den 31/5 så Erik en ved slugten hvor Tollund-manden blev fundet. Lærkefalken er som ynglefugl en syddansk fugl, der yngler på øerne og i Sønderjylland op til Vejle-kanten. Det forholdsvis sene tidspunkt giver mulighed for at der kan være et par i nærheden, men immature (ikke yngledygtige) lærkefalke er ikke usædvanlige i juni, men de træffes dog først og fremmest i Østdanmark. De kan søge føde op til ca. 4 km fra et redested.
Lærkefalken lever i overvejende grad af guldsmede, men kan også tage svaler og sågar mursejlere i luften, dog især i yngletiden.

Se alle nyheder fra Bølling Sø
Fakta
Kommuner: Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 828 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 470
Sidste måned: 498

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet