Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Anholt

Beskyttelse
Næsten hele den 22 km2 store ø er fredet. Ør-kenen blev fredet i 1939. Sandtangen Totten er udlagt som reservat for sæler, med adgangs-forbud hele året. Farvandet nord for Anholt inkl. Totten og Østerrev er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde (nr. 32) og Ramsarområde (nr. 12).
Hele Flakket er udlagt som privat vildtreservat, med adgangsforbud hele året.

Grundlag
Havområdet nord for Anholt samt Totten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde på baggrund af store og internationalt betydende forekomster af rastende sortand og ederfugl.

DOF mener at store dele af Ørknen samt Nordstrand og Flakket bør indlemmes i fuglebeskyttelsesområdet. Her forekommer betydende ynglebestande af især dværgterne og markpiber. Begge arter er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, hvilket betyder at Danmark har en særlig forpligtigelse til at sikre deres ynglepladser.
Ørkenen er pt. en af landets vigtigste ynglepladser for markpiber, som især findes omkring flyvepladsen. Endvidere findes i Ørknen en af landets største sildemåge-kolonier, samt mindre kolonier af stormmåge, sølvmåge, svartbag, hættemåge, hav- og fjordterne.

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 1425 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Skovfyr

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af fyr
- Færdselsregulering

Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 103

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet